Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Phụ đính Nội Quy

Thứ sáu - 11/01/2013 12:25
Nội quy GĐPT gồm Lời Nói đầu, 7 Chương và 32 điều trong đó chương II quy định về Huy hiệu, Phù hiệu, Cấp hiệu, Bài ca Chính thức, Cách chào, Cờ của GĐPT, và Đồng phục và có một phụ bản đính kèm hướng dẫn chi tiết
PHỤ ĐÍNH NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (CHƯƠNG II)

ĐIỀU 6: HUY HIỆU   
 
                 
HOA SEN
 
 
Nơi đeo
- Nam Huynh trưởng, Thanh, Thiếu nam đeo giữa túi áo trái. 
- Nữ Huynh trưởng, Thanh, Thiếu nữ đeo dưới nút áo dài thứ hai bên phải; trại phục thì đeo trên nắp túi áo trái (trên phù hiệu chức vụ). 
- Oanh vũ đeo ở giữa dây treo bên trái.
 
ĐIỀU 7: PHÙ HIỆU

1. PHÂN BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH THÀNH:
 
 
* Phù hiệu chức vụ của Phân Ban Hướng dẫn TW và Tỉnh Thành hình chữ nhật 65 ly X 20 ly. Trung ương màu vàng đậm, các Tỉnh Thành màu vàng nhạt; chữ màu đà gỗ. 
* Chữ ghi chức vụ cao 04 ly, chữ ghi tên đơn vị cao 08 ly, dùng chữ in đứng không chân, nét rõ ràng. 
* Cấp Trung ương ghi chữ TRUNG ƯƠNG, các tỉnh thành ghi tên của Tỉnh, Thành.  
* Các chức danh ghi rõ là Trưởng Phân Ban, Phó Phân Ban, Chánh Thư Ký, Phó Thư Ký, Thủ Quỹ. Các ủy viên phụ trách việc gì thì ghi rõ công việc đảm trách, chữ ủy viên viết tắt là UV. 
Nơi đeo
- Nam sát trên nắp túi áo trái. 
- Nữ dưới hoa sen, trên bảng tên; riêng trại phục thì như nam.
 
2. BAN HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CƠ SỞ:
 
 
* Phù hiệu chức vụ của Ban Huynh Trưởng hình chữ nhật 65 ly X 20 ly với các chức danh được viết rõ ràng phía trên tên đơn vị gia đình. 
* Nền phù hiệu của Gia trưởng, Liên đoàn trưởng , Liên đoàn phó, Thư ký, Thủ quỹ, Đoàn trưởng, Đoàn phó ngành Thanh có màu đà gỗ. Ngành Thiéu có màu xanh biển. Ngành Đồng có màu xanh lục. 
* Tên chức vụ cao 04 ly, tên đơn vị cao 08 ly, dùng chữ in đứng không chân, nét rõ ràng; các chữ đều màu trắng. 
Nơi đeo
- Nam sát trên nắp túi áo trái. 
- Nữ dưới hoa sen, trên bảng tên; riêng trại phục thì như nam. 
 
3. ĐỘI CHÚNG ĐÀN 
A. Ngành Thanh:

*Phù hiệu chức vụ của ngành Thanh có màu nâu kích thước 65 ly X 20 ly với tên gia đình và tên chức vụ Đội (Chúng) trưởng, Đội (Chúng) phó; các đội chúng viên chỉ có tên gia đình. 
*Tên chức vụ cao 04 ly, tên đơn vị cao 08 ly, dùng chữ in đứng không chân, nét rõ ràng; chữ màu trắng.

B. Ngành Thiếu:
 
 
*Phù hiệu chức vụ của ngành Thiếu có màu xanh biển kích thước 65 ly X 15 ly với tên gia đình và tên chức vụ Đội (Chúng) trưởng, Đội (Chúng) phó; các đội chúng viên chỉ có tên gia đình. 
*Tên chức vụ cao 03 ly, tên đơn vị cao 06 ly, dùng chữ in đứng không chân, nét rõ ràng; chữ màu trắng. 
Nơi đeo
-Nam sát trên nắp túi áo trái. 
-Nữ dưới hoa sen. Riêng trại phục thì như nam.

C. Ngành Đồng:
 
 
 
 
*Phù hiệu tên gia đình của ngành Đồng có màu xanh lục, hình chữ nhật, có kích thước 40 ly X 10 ly; chữ màu trắng in đứng, cao 05 ly, không chân, nét rõ ràng. Phù hiệu này đeo ở giữa giây treo bên phải. 
*Riêng Đầu đàn và Thứ đàn được thể hiện bằng các vạch màu vàng nhạt có cùng kích thước với phù hiệu của ngành (40 ly X 10 ly), đầu đàn có 2 vạch, mỗi vạch cách nhau 05 ly. Thứ đàn có 1 vạch, những vạch này đeo dưới huy hiệu Hoa sen. 

4. BẢNG TÊN  
 
*Bảng tên chỉ dành cho huynh trưởng, có kích thước 65 ly X 15 ly, màu trắng, phần trên ghi pháp danh, phần dưới ghi họ tên. Chữ pháp danh cao 03 ly, họ và tên cao 06 ly, chữ in đứng, màu đỏ, không chân, nét rõ ràng. 
*Huynh trưởng nam đeo bảng tên trên nắp túi áo phải, huynh trưởng nữ đeo dưới phù hiệu chức vụ; trại phục đeo như nam.

ĐIỀU 8: CẤP HIỆU
 
1.NGÀNH ĐỒNG (OANH VŨ):
 
MỞ MẮT
 
CÁNH MỀM
 
CHÂN CỨNG
 
TUNG BAY

A. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
*Biểu tượng bằng chim Oanh Vũ từ lúc nhỏ đến lúc lớn, hình dáng thay đổi theo 4 bậc: Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay. 
*Hình vuông góc tròn, đặt đứng theo đường  chéo, cạnh 40 ly X 40 ly; viền rộng 01 ly, cách cạnh 03 ly. 
B. MÀU SẮC 
*Chim Oanh Vũ, tổ, viền màu trắng. 
*Nền màu lục. 
C.NƠI ĐEO 
*Tay áo trái, ngay đường ủi, dưới đường chỉ vai 3 ngón tay khít nằm ngang.

2. NGÀNH THIẾU:
 
 
HƯỚNG THIỆN
 
SƠ THIỆN
 
TRUNG THIỆN
 
CHÁNH THIỆN

A. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC 
*Biểu tượng bằng lá, cành và nụ bồ đề. Bậc càng lớn là càng nhiều: Hướng thiện 01 lá, Sơ thiện 02 lá, Trung thiện 03 lá, Chánh thiện 04 lá. 
*Hình vuông góc tròn, đặt đứng theo đường  chéo, cạnh 40 ly X 40 ly; viền rộng 01 ly, cách cạnh 03 ly. 
B. MÀU SẮC 
*Cành, lá, nụ bồ đề và đường viền bên ngoài màu trắng. Nền màu xanh nước biển. 
C.NƠI ĐEO (kể cả trại phục thiếu nữ) 
*Tay áo trái, ngay đường ủi, dưới đường chỉ vai 3 ngón tay khít nằm ngang.
 
3. NGÀNH THANH:
 
 
 
HÒA
 
MINH
 
 
KIẾN
 
 
TRỰC
 
A. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC 
*Biểu tượng bằng lá bồ đề lớn. Cấp càng cao lá càng nhiều: Hòa 01 lá, Minh 02 lá, Kiến 03 lá, Trực 04 lá. 
*Hình vuông góc tròn, đặt đứng theo đường  chéo, cạnh 40 ly X 40 ly; viền rộng 01 ly, cách cạnh 03 ly. 
B. MÀU SẮC 
*Lá bồ đề, viền chung quanh: màu trắng. 
*Nền và gân lá: màu nâu. 
C.NƠI ĐEO (kể cả trại phục nữ Phật tử) 
*Tay áo trái, ngay đường ủi, dưới đường chỉ vai 3 ngón tay khít nằm ngang.

4. HUYNH TRƯỞNG  
 
 
TẬP
 
TÍN
 
TẤN
 
DŨNG

A. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC 
*Biểu tượng bằng lá và hột bồ đề.Cấp càng cao thì hột bồ đề càng nhiều: Tập 01 hột, Tín 02 hột, Tấn 03 hột, Dũng 04 hột. 
*Hình vuông góc tròn, cạnh 40 ly X 40 ly; viền rộng 01 ly, cách cạnh 03 ly. 
B. MÀU SẮC 
*Lá, hột bồ đề, viền chung quanh: màu nâu. 
*Nền và gân lá: màu vàng. 
C.NƠI ĐEO (kể cả trại phục nữ huynh trưởng) 
*Tay áo trái, ngay đường ủi, dưới đường chỉ vai 3 ngón tay khít nằm ngang.

ĐIỀU 9: BÀI CA CHÍNH THỨC
 
 
ĐIỀU 10: CÁCH CHÀO
 
 
Ấn Cát Tường
 
                  
ĐIỀU 11: CỜ CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

A. CẤP TỈNH THÀNH:
 

Kích thước 0 mét 80 X 1 mét 20, nền hai bên đều màu xanh lục; bên phải có huy hiệu Hoa sen ở giữa, đường kính bằng 1/2 cạnh đứng; bên trái có hai hàng chữ, hàng trên là GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH (đơn vị cấp Thành phố thì ghi tắt TP) cao 15 cm, cách cạnh trên 15 cm, hàng dưới là tên đơn vị tỉnh, thành. chữ cao 25 cm, cách cạnh dưới 15 cm, dùng chữ in đứng không chân, màu trắng, cờ có tua trắng.

B. CẤP GIA ĐÌNH:
 

Kích thước 0 mét 60 X 0 mét 90, nền hai bên đều màu xanh lục; bên phải có huy hiệu Hoa sen ở giữa, đường kính bằng 1/2 cạnh đứng; bên trái có hai hàng chữ, hàng trên là GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, cách cạnh trên 10 cm, hàng dưới là tên đơn vị, chữ cao 20 cm, cách cạnh dưới 10 cm,dùng chữ in đứng không chân, màu trắng, cờ có tua trắng.

C. CẤP ĐOÀN:  
 
 
Kích thước 0 mét 35 X 0 mét 55, bên phải màu xanh lục có huy hiệu Hoa sen ở giữa, đường kính bằng 1/2 cạnh đứng; bên trái có màu của ngành: nâu cho Thanh, xanh nước biển cho Thiếu và xanh lục cho Oanh; có hai hàng chữ, hàng trên là tên đơn vị gia đình, cao 07 cm, cách cạnh trên 07 cm, hàng dưới là tên ngành, cao 10 cm, cách cạnh dưới 07 cm, dùng chữ in đứng không chân, màu trắng, cờ có tua trắng.

D. CẤP ĐỘI, CHÚNG, ĐÀN:
 
CỜ ĐỘI (CHÚNG) VÀNG CỜ ĐÀN NÂU
                                                 
*Cờ đội chúng có kích thước  0 mét 21 X 0 mét 29,  cạnh ngoài tròn, bên phải màu xanh lục, có huy hiệu Hoa Sen ở giữa, đường kính bằng 1/2 cạnh đứng; bên trái có màu của ngành (nâu cho Thanh, xanh biển cho Thiếu); có tiếng reo của đội, chúng; chữ cao 09 cm, cách đều các cạnh, chữ in đứng, không chân, màu trắng. Cờ đội chúng không có tua nhưng có viền 20 ly theo màu sen của đội, chúng (đội, chúng sen vàng thì viền màu vàng, sen trắng thì viền màu trắng...)

*Cờ đàn có kích thước 0 mét 17 X 0 mét 25, kiểu dáng như cờ đội chúng với nền cả hai bên đều màu xanh lục; bên phải có huy hiệu hoa sen ở giữa, đường kính bằng 1/2 cạnh đứng; bên trái có tiếng reo của Đàn, chữ cao 07 cm cách đều các cạnh, chữ in đứng không chân, màu trắng. Cờ có viền 15 ly theo màu của Đàn (đàn xanh thì viền xanh, đàn hồng thì viền hồng...) 
 
ĐIỀU 12: ĐỒNG PHỤC

A. HUYNH TRƯỞNG NỮ VÀ THANH THIẾU NỮ:
 
   

B. HUYNH TRƯỞNG NAM VÀ THANH THIẾU NAM:
 
 
*GHI CHÚ:       1: Huy hiệu Hoa Sen,       2: Phù hiệu chức vụ, 
                       3: Cấp hiệu,                    4: Bảng tên

C. OANH VŨ NAM:  
 
 
D. OANH VŨ NỮ:
 
 

*GHI CHÚ:  1: Huy hiệu Hoa Sen,       2: Phù hiệu Đầu thứ đàn,  
                  3: Cấp hiệu,                    4: Bảng tên gia đình

Nguồn tin: Nội Quy GĐPT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây