Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Phật giáo Sóc Trăng tổng kết công tác Phật sự năm 2012, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Thứ sáu - 11/01/2013 00:55

Phật giáo Sóc Trăng tổng kết công tác Phật sự năm 2012, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2013, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, triển khai báo cáo kết quả Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng ni tỉnh Sóc Trăng được long trọng tổ chức tại văn phòng Ban Trị sự, chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2013, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, triển khai báo cáo kết quả Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng ni tỉnh Sóc Trăng được long trọng tổ chức tại văn phòng Ban Trị sự, chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

st20132

Quang cảnh Hội nghị

Chứng minh và tham dự Hội nghị có trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Chư Tôn đức HĐCM, Chư Tôn đức HĐTS trú xứ tại địa phương; Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và 200 chư Tôn đức Tăng ni thành viên Ban Đại diện Phật giáo 11 huyện, thị, thành và  70 vị Tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng đồng tham dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; quán triệt Nghị quyết Đại hội khóa VII của Trung ương GHPGVN; lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 09 vị Hòa thượng, 13 vị Thượng tọa, 01 vị Ni trưởng và 02 vị Ni sư thuộc đơn vị tỉnh Sóc Trăng vừa được suy tôn tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

st20131

Cung nghinh Lãnh đạo Ban Trị sự quang lâm

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2012

CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động và suy thoái toàn cầu, nhờ Đảng và Chính phủ đưa ra nhiều phương án kiềm chế lạm phát hữu hiệu nên trong năm 2012 đất nước ta vẫn giữ được trạng thái ổn định và phát triển trên trường Quốc Tế. Song song đó, tỉnh Sóc Trăng đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đảng, Chính quyền Mặt trận, Ban Ngành đoàn thể các cấp và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, chung lòng quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày thêm văn minh giàu đẹp, nhân dân được ấm no hạnh phúc, mọi người đều có niềm tin hơn trong cuộc sống; đời sống tâm linh của quần chúng được xem trọng và đảm bảo đúng mức quyền tự do tín ngưỡng Tôn giáo của đồng bào có đạo.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của tỉnh Sóc Trăng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã và đang vững bước đi lên cùng thời đại, góp phần tích cực vào các lĩnh vực xây dựng và phát triển đất nước của tỉnh nhà.

Trên cơ sở pháp luật cho phép, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Tỉnh hội đã đề ra. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã biến thành phương hướng công tác cụ thể từng quý, từng năm và đã hoàn thành nhiều công tác Phật sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiến bộ chung của xã hội và tâm tư nguyện vọng của Tăng ni Phật tử trong năm qua. Nhất là các hoạt động từ thiện xã hội đạt trên 54 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào việc chăm lo đời sống cơ cực của nhân dân, đã làm nỗi bật tinh thần nhập thế của đạo Phật.

Ngoài ra còn nhiều Phật sự trong các cấp Giáo hội, tự viện Tăng ni đã làm được trong năm 2012 sẽ được đúc kết đầy đủ trong phần công tác cụ thể.

B/ NHỮNG CÔNG TÁC PHẬT SỰ ĐẠT ĐƯỢC CỤ THỂ

I. Công tác Tổ chức:

1, Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII.

Được sự hướng dẫn cho phép của HĐTS Trung ương GHPGVN, UBND tỉnh Sóc Trăng và các Sở Ban Ngành có liên quan; cùng với sự nỗ lực phát tâm của toàn Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo nhiệm kỳ VII, các Ban Đại diện Phật giáo 11 huyện, thị, thành trong tỉnh. Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII nhiệm kỳ (2012 - 2017) đã diễn ra đúng theo kế hoạch và thành công tốt đẹp.

2, Ra Quyết định thành lập các Ban Ngành trực thuộc Tỉnh hội:

Nhân Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2012, Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban Ngành trực thuộc Tỉnh hội như Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng ni, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Kinh tế Tài chánh, Ban Từ thiện Xã hội và Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng. Qua đó các Ban Ngành cũng đã có kế hoạch hoạt động rất tích cực và có hiệu quả.

st20139

Tăng Ni tham dự Hội nghị

3, Thành lập đoàn đi dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012-2017) tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 21-24/ 11/ 2012.

Căn cứ Công văn hướng dẫn của HĐTS GHPGVN, V/v cử Đại biểu đi dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012 - 2017). Nhân Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII nhiệm kỳ (2012 - 2017), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã đề cử đoàn Đại biểu Phật giáo Sóc Trăng đi dự Đại hội gồm 2 thành phần. Thành phần Trung ương gồm 06 đại biểu, thành phần địa phương gồm 13 đại biểu. Do Hòa thượng Dương Nhơn làm trưởng đoàn và Thượng tọa Thích Minh Hạnh làm thư ký đoàn.

Theo thư triệu tập Đại hội của Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; đoàn Phật giáo Sóc Trăng đã tham dự Đại hội, hoàn thành trách nhiệm trong Đại hội và đã trở về Sóc Trăng an toàn, tốt đẹp. Đặc biệt đoàn Đại biểu Phật giáo Sóc Trăng đã được Đại hội tín nhiệm suy tôn vào Hội đồng Chứng minh 03 vị, suy cử vào Hội đồng Trị sự 08 vị. Hòa thượng Dương Nhơn vẫn giữ chức vụ Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Giác Thuận và Hòa thượng Dương Dal là thành viên HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Sanh được suy cử vào Ủy viên Thường trực HĐTS; Hòa thượng Tăng Nô, Hòa thượng Thạch Huôn, Hòa thượng Trà Kha Leng được suy cử vào Ủy viên chính thức HĐTS; Hòa thượng Trần Kiến Quốc, Thượng tọa Thích Minh Hạnh và Thượng tọa Trần Văn Tha được suy cử vào Ủy viên dự khuyết HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012 của các Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị, thành:

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự và tuân thủ quy chế làm việc của Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện. Các ban Đại diện có tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012 cụ thể như: BĐD PG huyện Kế Sách, BĐD PG huyện Mỹ Xuyên, BĐD PG huyện Long Phú, BĐD PG thành phố Sóc Trăng, BĐD PG huyện Ngã Năm, BĐD PG huyện Châu Thành, BĐD PG thị xã Vĩnh Châu, BĐD PG huyện Thạnh Trị, BĐD PG huyện Trần Đề.

Nhìn chung các Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị, thành có quyết tâm thực hiện Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012; có mời Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng về chứng minh, đóng góp ý kiến và ban đạo từ cho Hội nghị.

st20137

Khách quy tham dự Hội nghị

II- Công tác Tăng sự:

1, Công nhận cơ sở mới thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng Tôn giáo của Phật tử tại địa phương, Ban Trị sự kết hợp với Ban Tăng sự Tỉnh hội đã trao Quyết định công nhận Chùa Thiên Đức, ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; được UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận tại công văn số 50/CTUBND-HC, ngày 20/ 01/ 2012.

2, Tổ chức An cư Kiết hạ PL: 2556

Thực hiện Thông bạch 037 của Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và được sự cho phép của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo và tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL: 2556 - DL: 2012 dành cho Tăng ni Bắc tông và Khất sĩ tu học tại hai điểm trường Hạ chùa Khánh Sơn và chùa Đại Giác, Tp Sóc Trăng.

3, Tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì và kiến thức QP an ninh năm 2012.

Thực hiện phương hướng công tác Phật sự năm 2012, được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN và được sự quan tâm giúp đỡ và cho phép của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội đã kết hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trụ trì và kiến thức Quốc phòng An ninh từ ngày 05 đến ngày 14 tháng 07 năm 2012. Xuyên suốt khóa bồi dưỡng trụ trì và kiến thức Quốc phòng An ninh, đã lắng nghe quý vị trong Hội đồng Giáo dục Quốc phòng trình bày quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề Tôn giáo, đặc điểm và tình hình Tôn giáo trong nước, những âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm thiết thực trong công tác tham gia bảo vệ tổ quốc.

4, Tiếp đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia đến thăm trường Trung cấp Văn hóa Pali Nam bộ:

Sáng ngày 17 tháng 07 năm 2012, phái đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia do Ngài Đại Tăng thống Tep Vong làm trưởng đoàn đã đến Sóc Trăng thăm trường Trung cấp Văn hóa Trung cấp Pali Nam bộ.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, Chư Tôn đức trong Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, quý cơ quan Ban Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng, quý thầy cô giáo viên và toàn thể Tăng sinh bổn trường cũng đã tham gia đón tiếp phái đoàn.

Chuyến viếng thăm của phái đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia đã thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Campuchia ngày càng bền vững.

5, Bổ nhiệm trụ trì:

Để việc quản lý và sinh hoạt tại tự viện khuyết trụ trì, đi đúng đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và theo luật pháp nhà Nước. Trên cơ sở đơn thỉnh nguyện của Phật tử tại địa phương và sự đồng thuận của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nhựt Quang làm trụ trì chùa Năng Nhơn, phường 7, Tp Sóc Trăng; đại đức Thích Minh Quy làm trụ trì chùa Huệ Quang, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên; Sư cô Thích nữ Giải Tường làm trụ trì Thiền viện Phật Châu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.

st20133

HT. Dương Nhơn phát biểu khai mạc

6, Trao giáo chỉ Tấn phong Giáo phẩm:

Trên cơ sở Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Ngành Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị Trung ương Giáo hội tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đối với Tăng ni hội đủ tiêu chuẩn tấn phong lên hàng Giáo phẩm.

Nhân Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012-2017) đã được Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN thông qua với danh sách sau:

Hàng giáo phẩm Hòa thượng 09 vị: HT. Thích Thiện Thành, HT. Thích Trí Phát, HT. Thích Minh Hồng, HT. Trà Kha Leng, HT. Thạch Sông, HT. Hồng Kim Phuông, HT. Trần Kiến Quốc, HT. Kim Rêne, HT. Trần Sia.

Hàng giáo phẩm Thượng tọa 13 vị: TT. Thích Nhựt Quang, TT Thích Thanh Chương, TT. Thạch Non, TT. Trần Văn Tha, TT. Lâm Tú Linh, TT. Lý Đen, TT. Thạch Pích, TT. Lý Đức, TT. Thạch Bonl, TT. Thạch Phết, TT. Liêu Nhân, TT. Lý Văn Hoài, TT. Thích Phước Duyên.

Hàng giáo Phẩm Ni trưởng 01 vị: Ni trưởng TN Hải Minh.

Hàng giáo Phẩm Ni sư 02 vị: Ni sư TN Hiền Liên, Ni sư TN Diệu Tâm.

7, Chuyển đổi danh xưng cơ sở của GHPGVN:

Căn cứ Công văn số 1169/ CTUBND-HC của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, do ông Quách Việt Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký đề ngày 30 tháng 08 năm 2012, V/v nâng cấp Niệm Phật đường Ngọc Phước trở thành Tịnh xá Ngọc Phước.

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2013, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và thành phố Sóc Trăng long trọng cử hành lễ công nhận Tịnh xá Ngọc Phước là cơ sở của GHPGVN và thượng bảng hiệu Tịnh xá Ngọc Phước, nhằm đưa vào hoạt động đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tại cơ sở và nhiều công tác Phật sự tại Tịnh xá Ngọc Phước trong tương lai.

III. Công tác Giáo dục Tăng ni

a, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 11 tháng 08 năm 2012, Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng trọng thể tổ chức lễ tổng kết khóa V (2008 - 2012) và khai giảng khóa VI (2012 - 2016) trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng. Có 35 Tăng ni sinh được cấp phát văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học.

Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời chiêu sinh khóa mới và đang tiến hành giảng dạy học kỳ I, năm thứ Nhất, khóa VI (2012 - 2016) có trên 70 Tăng ni sinh đăng ký dự học.

b, Trường bổ túc văn hóa Paly Nam bộ có 170 Tăng sinh đang theo học từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Bên cạnh còn có 28 lớp Pali gồm 284 Tăng sinh, có 25 lớp Vini gồm 270 Tăng sinh.

Nhìn chung 2 hệ thống giáo dục Tăng ni Nam và Bắc tông đang hoạt động tốt, đáp ứng được yêu cầu học tập của Tăng ni sinh trong và ngoài tỉnh.

IV. Công tác Hoằng pháp:

1. Tổ chức thuyết giảng:

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghe Pháp của hàng Phật tử tại gia trong các ngày tu học sinh hoạt ở những tự viện có tổ chức thuyết giảng định kỳ. Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo, quý vị Giảng sư, Giáo thọ sư đều được thỉnh đến thuyết giảng truyền bá chánh pháp của đức Phật, chủ trương đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Trung bình mỗi tháng Ban Hoằng pháp đã thuyết giảng từ 15 đến 20 thời thuyết pháp, mỗi thời từ 60 đến 90 phút, thính giả mỗi buổi từ 50 đến 100 người tham dự thọ học.

2. Tiếp phái đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN:

Sáng ngày 23 tháng 07 năm 2012, Phái đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Bảo làm trưởng đoàn đã viếng thăm và cúng dường tại trường hạ Chùa Khánh Sơn.

Đây là nguồn động lực, là sự cổ vũ tinh thần, là món quà vô giá nhằm khích lệ động viên tập thể Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Hoằng pháp tỉnh Sóc Trăng hăng hái ra sức cống hiến hết mình cho các Phật sự của tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ra Ban Hoằng pháp kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng tổ chức Hội thi giáo lý cho hàng Cư sĩ Phật tử tại chùa Năng Nhơn, phường 7, Tp Sóc Trăng; có 200 Phật tử tham dự.

st201320

Tặng hoa chúc mừng

V. Công tác Văn hóa:

Nhằm trang nghiêm nơi thờ tự và tạo nét đẹp văn hóa Phật giáo qua việc kiến trúc xây dựng cơ sở Chùa Tháp để phục vụ công tác sinh hoạt tín ngưỡng Tôn giáo như:

- Chùa Som Rông, Tp Sóc Trăng đã tạo dựng được ngôi Bảo tháp lớn nhất đồng bằng sông cửu long.

- Chùa Huệ Quang, huyện Mỹ Xuyên và chùa Pháp Hoa, thị xã Vĩnh Châu làm lễ an vị tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm lộ thiên.

- Chùa An Hòa, huyện Cù Lao Dung làm lễ an vị đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tại ngôi Chánh điện.

- Chùa Bưng Ton Sa, huyện Trần Đề tổ chức lễ khánh thành trường cơ cấp Pali.

- Chùa Sê Rây Tà Mơn, huyện Trần Đề làm lễ khánh thành ngôi Tăng xá nhằm đưa công trình vào việc sử dụng giảng dạy cho chư Tăng tại bổn tự.

- Chùa Phật Học, Tp Sóc Trăng khánh thành an vị kim thân đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Quán Thế Âm Bồ tát lộ thiên tại cơ sở 2.

- Chùa Hải Phước An, thị xã Vĩnh Châu xây dựng 48 tượng đức Phật A Di Đà tượng trưng cho 48 lời nguyện của Ngài và tạo nét văn hóa tâm linh của Phật giáo cũng như làm phong phú nền văn hóa dân tộc.

- Chùa Hải Long Phước, huyện Long Phú hoàn thành công trình xây dựng Tháng tượng Bồ tát Quán Thế Âm (cao 32 mét) và tiếp tục động thổ khởi công xây dựng Thánh tượng đức Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn và Hội trường chuyên tu niệm Phật một ngày an lạc.

Các tự viện tiến hành sửa chữa, động thổ xây dựng ngôi Chánh điện như: Chùa Đức Thành và chùa Phước Thiện, huyện Kế Sách; chùa Phổ Quang và tịnh xá Ngọc Hưng, Tp Sóc Trăng; chùa Hải Trường và chùa Giác Hương, huyện Ngã Năm; chùa Pháp Hoa, chùa Phước Trường An, thị xã Vĩnh Châu; chùa Quan Âm, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú; chùa Huệ Quang, huyện Mỹ Xuyên và rất nhiều ngôi tự viện khác đang trùng tu xây dựng. Tất cả sẽ là điểm Văn hóa tâm linh điểm tô cho nền văn hóa Phật giáo ngày thêm khởi sắc.

Ngoài ra quý Tôn đức trụ trì các chùa Nam tông Khmer còn tích cực tham gia tổ chức tốt các loại hình văn hóa thể thao của dân tộc gắn liền với tự viện như: Đua ghe Ngo truyền thống vào rằm tháng 10 Âm lịch, dịp này chùa Tức Prây đạt giải nhất; các tự viện Phật giáo Nam tông còn phục vụ dàn Ngũ âm và trống Sa dăm vào các ngày lễ hội truyền thống, khánh thành các tự viện v.v…

VI. Công tác Hướng dẫn Phật tử:

1, Chương trình “Lữa Trại Tất Niên - Mừng Xuân năm Nhâm Thìn”:

Vào các ngày 08 - 09 tháng 01 năm 2012 (nhằm ngày 26 - 27 tháng Chạp năm Tân Mão), Gia đình Phật tử Thới Hưng kết hợp với Gia đình Phật tử Đại Giác đã tổ chức “Lữa Trại Tất Niên - Mừng Xuân năm Nhâm Thìn” tại chùa Thới Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng dưới sự Chứng minh của Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử và Chư ni trụ trì chùa Đại Giác, chùa Thới Hưng. Hội trại đã quy tụ 50 Huynh trưởng và Đoàn sinh các Gia đình Phật tử trong tỉnh Sóc Trăng tham dự, . . .

2, Khóa huấn luyện Bậc Lực 4 dành cho Huynh trưởng GĐPT:

Sáng này 11 tháng 03 năm 2012, tại Hội trường chùa Đại Giác, phường 9, thành phố Sóc Trăng đã trọng thể khai mạc khóa học Bậc Lực 4 dành cho Huynh trưởng Gia đình Phật tử miền Tây Nam bộ.

Chứng minh khóa học có Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT. Thích Minh Hồng - Phó ban kiêm Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự; TT. Thích Thiện Thạnh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội; TT. Thích Nhựt Quang - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng Chư Tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện trong tỉnh. Khóa học đã quy tụ được 22 học viên từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

3, Tổ chức khóa tu mùa Hè cho các con em Phật tử:

Trong dịp nghỉ hè năm 2012, Chùa Phước Lâm, huyện Mỹ Xuyên và chùa Phổ Giác, huyện Long Phú có tổ chức khoá tu mùa hè; nhằm giúp các em học sinh có một sân chơi lành mạnh. Có khoảng từ 80 đến 100 em học sinh độ tuổi từ 10 đến 20 tham dự. Tại khoá tu mùa Hè, các em đã được hướng dẫn vui chơi ca hát, học tập các oai nghi tế hạnh, thực tập ngồi Thiền tịnh tâm. Tham dự các buổi thuyết giảng của chư Tôn đức giảng sư. Phương pháp thực tập phát triển tiềm năng của tư duy, thực tập phương pháp Quản trị đời mình qua tư tưởng đạo đức của Phật giáo, nâng cao đời sống hướng thiện, học tập những thói quen tốt để phát triển thành nhân cách tốt… Tất cả đều hướng đến mục đích vận dụng tư tưởng giáo dục và đạo đức của Phật giáo ứng dụng vào đời sống thường ngày, qua đó nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm đối với tự thân và cộng đồng, nâng cao nghệ thuật sống: sống Khỏe, sống có ích, sống Hạnh phúc và sống An lạc.

4, Tổ chức Trại Hè cho đoàn sinh Gia đình Phật tử:

Vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 07 năm 2012 (nhằm ngày 10 tháng 06 Âm Lịch), trong khung cảnh tràn đầy đạo tình hoan hỷ, Gia đình Phật tử Đại Giác và Thới Hưng tổ chức khai mạc trại Hè “Sen Trắng” cho các em đoàn sinh tu học tại chùa Chrôi Tưm Chắs (chùa Trà Tim Củ), đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Hội trại diễn ra trong 2 ngày, với nhiều chương trình vui chơi lành mạnh, đã mang lại cho các em đoàn sinh những kỷ niệm đẹp trong mái tình lam thân thương.

5, GĐPT Đại Giác tổ chức sự kiện “Dấu ấn đêm Trung thu 2012”:

Nhằm góp phần tạo điều kiện cho tất cả đoàn sinh của GĐPT Đại Giác tỉnh Sóc Trăng được vui đón Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban Hướng dẫn Phân Ban hướng dẫn GĐPT tỉnh Sóc Trăng đối với hoạt động của các GĐPT trong tỉnh. Tối ngày 29-09-2012 (tức ngày 14-08 Âm lịch) GĐPT Đại Giác đã long trọng tổ chức sự kiện “Dấu ấn đêm Trung thu 2012” với nhiều hoạt động sôi nổi và mang lại cho các em Đoàn sinh GĐPT nhiều phấn khởi vì được cùng các anh chị em vui chơi, ca hát, liên hoan và hưởng một mùa Trung thu đậm chất tình lam. Qua đó, những thành công của đêm Trung thu cũng hứa hẹn đây sẽ là tiền đề cho những sự kiện mới của phong trào GĐPT tỉnh Sóc Trăng trong tương lai.

Ngoài ra trong tỉnh Sóc Trăng hiện có khoảng trên 30 đạo tràng tu Bát Quan trai, Đạo tràng niệm Phật một ngày an lạc. Tại các đạo tràng đều được quý vị trụ trì đứng ra tổ chức và hướng dẫn tu tập, thuyết giảng giáo lý. Trung bình mỗi đạo tràng sinh hoạt có từ 50 đến 100 Phật tử tham dự tu học.

Riêng 92 tự viện Phật giáo Nam tông Khmer đều có quý Phật tử đến chùa sinh hoạt vào các ngày mùng 8, rằm, 23 và 30 hàng tháng. Nội dung được quý Sư truyền trao 8 giới, tụng kinh cầu nguyện Quốc thới dân an, nghe giảng Phật pháp để ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày.

VII. Công tác Nghi lễ:

1, Đại lễ Phật đản PL: 2556

Thể hiện tinh thần báo ân đức Phật nhân kỷ niệm lần thứ 2636 năm ngày Đản sanh của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội kết hợp với Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành đã long trọng tổ chức Lễ đài tập trung kính mừng Đại lễ Phật đản PL: 2556 - DL: 2012 tại chùa Hương Sơn, Tp Sóc Trăng.

Đại lễ được diễn ra vào tối ngày 04 tháng 05 năm 2012 (nhằm ngày 14 tháng 04 năm Nhâm Thìn) trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị. Trong chương trình Đại lễ Phật đản PL: 2556 có lồng ghép chương trình Văn nghệ gây quỹ Nhịp cầu Nhân ái do ca sĩ Phượng Hằng, Vương Linh, Ngọc Quyên, nhóm hài Hồng Tơ tại Tp Hồ Chí Minh kết hợp với Đại đức Thích Đức Chiếu, Đại đức Thích Thiên Phát và nhóm múa An Hồng biểu diễn.

Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành cũng đã trang trí lễ đài tập trung kính mừng Đại lễ Phật đản cụ thể như:

- Lễ đài tập trung tại huyện Mỹ Xuyên tổ chức tại chùa Thới Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên. Khai mạc lúc 08h00 sáng ngày (08/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại thị xã Vĩnh Châu tổ chức tại tịnh xá Ngọc Định, phường 2. Khai mạc lúc 08h00 sáng ngày (09/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại huyện Châu Thành tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hòa, xã An Ninh. Khai mạc lúc 15h00 chiều ngày (09/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại huyện Long Phú tổ chức tại chùa Hải Long Phước, xã Long Phú. Khai mạc lúc 08h00 ngày (11/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại huyện Cù Lao Dung tổ chức tại chùa An Hòa, xã An Thạnh Nhì. Khai mạc lúc 08h00 sáng ngày (12/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại huyện Trần Đề tổ chức tại chùa Long Thiền, xã Liêu Tú. Khai mạc lúc 15h00 chiều ngày 02/ 05/ 2012 (12/ 04/ Nhâm Thìn).

- Lễ đài tập trung tại huyện Ngã Năm tổ chức tại chùa Bửu Long, xã Long Tân. Khai mạc lúc 08h00 sáng ngày (13/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại huyện Thạnh Trị tổ chức tại chùa Lộc Hòa, thị trấn Hưng Lợi. Khai mạc lúc 15h00 chiều ngày (13/ 04/ ÂL).

- Lễ đài tập trung tại huyện Kế Sách tổ chức tại chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội. Khai mạc lúc 08h00 sáng ngày (14/ 04/ ÂL).

Tại các buổi lễ đều có Chư Tôn đức Giáo phẩm các cấp Giáo hội tham dự và đại diện lãnh đạo địa phương có đến chứng dự và tặng quà chúc mừng Đại lễ.

Ngoài ra trong tuần lễ Phật đản chùa Hương Sơn, phường 2, thành phố Sóc Trăng đã tổ chức đêm hội hoa đăng đốt nến cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giáo hòa bình; chùa Phật Học, tịnh xá Ngọc Châu Như, tịnh xá Ngọc Tâm đều có tổ chức lễ đài Phật đản và phát trên 20 tấn gạo cho đồng bào nghèo.

2, Đại lễ Vu lan Báo hiếu:

Thực hiện theo Thông bạch của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Vu lan PL: 2556 - DL: 2012. Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội chỉ đạo cho các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường là cơ sở của Giáo hội, nếu có đủ điều kiện nên tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu. Qua đó có 37 ngôi tự viện đã tổ chức rất trang nghiêm và có nhiều ý nghĩa. Tinh thần Vu lan đã làm sáng lại tấm gương hiếu thảo của ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

3, Các Lễ hội khác:

- Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 704 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

- Chùa Som Rông đã trang nghiêm cử hành lễ khánh thành ngôi Bảo tháp và an trí hài cốt quý Hòa thượng tiền nhiệm quá cố như: Hòa thượng Lý San, Hòa thượng Thạch Mom, Hòa thượng Lý Sum và Hòa thượng Trần Phiêng.

- Chùa Bửu Long trọng thể kỷ niệm 50 năm thành lập ngôi Tự viện, trưng bày sự kiệm đức Phật nổi tại địa phương cách đây 50 năm về trước.

- Chùa Hương Sơn, Tp Sóc Trăng trọng thể tổ chức lễ hội hoa đăng mừng vía đức Phật A Di Đà thật trang nghiêm với sự tham dự của Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự và hàng ngàn Phật tử tại địa phương.

- Chùa Phước Lâm tổ chức khóa tu Phật thất trong 7 ngày; chùa Hải Phước An, thị xã Vĩnh Châu và chùa Vĩnh Thạnh huyện Ngã Năm cũng đã tổ chức hội hoa đăng nhân ngày vía đức Phật A Di Đà.

- Ngoài ra còn có các Lễ hội như: Lễ cầu an đầu năm, Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Đôl Ta, lễ Óc Om Bóc lễ húy nhật các vị tiền nhiệm trụ trì, lễ khánh thành kiết giới ngôi chánh điện các tự viện Nam - Bắc tông; các buổi lễ đều được diễn ra trong sự cho phép và giúp đỡ của các cấp Chánh quyền, đúng với nghi thức biệt truyền của từng hệ phái và đúng với nội dung chương trình buổi lễ đã đề ra.

st201317

Chư Tôn đức tấn phong giáo phẩm

VIII. Về Công tác Kinh tế Tài chánh

a, Kinh tế:

Các cơ sở tự viện có đất sản xuất hoặc trong khuôn viên chùa có đất canh tác đều được trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái, cây cổ thụ, cây hoa kiểng v.v... để tạo kinh tế nhà chùa. Nhìn chung các cơ sở tự viện trong tỉnh Sóc Trăng đều đảm bảo đủ kinh tế lo cho đời sống Tăng ni yên tâm tu học, ngoài ra còn trích ra ủng hộ các công tác Phật sự và làm từ thiện xã hội, cứu giúp đồng bào nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

b, Tài chánh Thu chi:

1/ . Phần Thu:

- Thu Niên Liễm:

1

Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu Nước tỉnh ST

5.000.000 đồng

2

Ban Đại diện Phật giáo huyện Long Phú

2.000.000 đồng

3

Ban Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách

7.000.000 đồng

4

Ban Đại diện Phật giáo Tp Sóc Trăng

6.000.000 đồng

5

Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên

3.000.000 đồng

6

Ban Đại diện Phật giáo thị xã Vĩnh Châu

4.000.000 đồng

7

Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành

4.000.000 đồng

8

Tịnh xá Ngọc Tâm, huyện Châu Thành

1.000.000 đồng

9

Chùa Bửu Long, huyện Ngã Năm

1.000.000 đồng

10

Chùa Giác Hương + chùa Minh Đức

1.000.000 đồng

11

Chùa Vĩnh Thạnh, huyện Ngã Năm

500.000 đồng

12

Tinh xá Ngọc Thạnh, huyện Ngã Năm

500.000 đồng

13

Chùa Hải Trường, huyện Ngã Năm

500.000 đồng

14

Chùa Hội Phước, huyện Trần Đề

1.000.000 đồng

15

C.Phước Nghiêm+La Hán+Minh Nguyệt CSL

1.500.000 đồng

16

Chùa Lộc Hòa + Khánh Lâm, huyện Thạnh Trị

1.000.000 đồng

17

Chùa An Minh + An Hòa, H. Cù Lao Dung

900.000 đồng

- Các khoản thu khác:

01

Tiền Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2.490.000 đồng

02

Tiền Băng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng

1.660.000 đồng

03

Thu Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

299.700.000 đồng

04

HT. Thích Giác Truyền cúng dường ĐH lần 2

1.000.000 đồng

05

Tiền công trợ (2 đợt) của Sở Nội vụ

50.000.000 đồng

06

Tồn quỹ khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2012

5.340.000 đồng

07

Thu lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông

3.150.000 đồng

08

HT. Thích Phước Toàn, Tp Hồ Chí Minh cúng

4.000.000 đồng

09

Vận động cúng Đại hội Phật giáo toàn quốc

79.100.000 đồng

Tổng các khoản thu: 486.340.000 đồng

2/ . Phần chi

01

Xa phí Hội nghị Trung ương năm 2011 (2 xe)

3.000.000 đồng

02

Xa phí + quà tặng Đại hội Bình Dương

1.500.000 đồng

03

Khánh thành chùa thầy Phước Lợi (Cà Mau)

1.200.000 đồng

04

Khánh thành Bốn Mặt (Châu Thành)

500.000 đồng

05

Đám tang Bà Mẹ VN Anh Hùng

700.000 đồng

06

Đám tang ông Bảy Danh

1.700.000 đồng

07

Khánh thành trường Pali chùa Bưng Ton Sa

500.000 đồng

08

Tấm trang tặng Đại hội Bạc Liêu

500.000 đồng

09

Tấm trang tặng Đại hội An Giang

500.000 đồng

10

Tấm trang tặng Đại hội Đồng Tháp

500.000 đồng

11

Khánh thành Tháp HT Trần Phiêng

500.000 đồng

12

Tấm trang khánh thành Hưng Hòa Tự

500.000 đồng

13

Cúng dường Hội nghị Trung ương

2.000.000 đồng

14

Bằng Công đức và quà Đại hội Cù Lao Dung

900.000 đồng

15

Bằng Công đức và quà Đại hội Thạnh Trị

900.000 đồng

16

Bằng Công đức và quà Đại hội Mỹ Tú

900.000 đồng

17

Thông bạch Phật đản + An cư các huyện

150.000 đồng

18

Thay mực máy Photo

1.400.000 đồng

19

Xa phí + quà đi Đại hội Kiên Giang

1.700.000 đồng

20

Hình thẻ làm giấy Chứng nhận BTS

550.000 đồng

21

May màn phong Hội trường

4.000.000 đồng

22

Chi Hội nghị sơ kết quý I

2.000.000 đồng

23

Chi Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

223.436.000 đồng

24

Hội nghị triển khai kế hoạch Phật đản PL: 2556

1.500.000 đồng

25

Cúng dường HT Quang Đạo

2.000.000 đồng

26

Làm chứng điệp Giới tử

4.500.000 đồng

27

Đóng Niên liễm Trung ương

15.000.000 đồng

28

Chi Đại lễ Phật đản PL: 2556

7.780.000 đồng

29

Xa phí đi dự Đại lễ Phật đản các huyện

1.500.000 đồng

30

Quà tặng Đại hội Đồng Nai

500.000 đồng

31

Quà tặng Đại hội Hậu Giang

500.000 đồng

32

Xa phí đi tập huấn tu chỉnh hiến chương (2 xe)

3.500.000 đồng

33

Giấy Chứng Nhận thành viên BTS

2.000.000 đồng

34

Bằng Tốt nghiệp Trường TCPH

1.500.000 đồng

35

Mua Giấy phục vụ Văn phòng

800.000 đồng

36

Băng roll An cư + Đón Ban Hoằng pháp

500.000 đồng

37

Xa phí đưa HT Dương Nhơn đi Tp

1.500.000 đồng

38

Xa phí đi thăm thầy Chương

1.000.000 đồng

39

Quà tặng Đại hội PG Tp Cần Thơ

500.000 đồng

40

Xa phí Hội Nghị 6 tháng của các Ban Đại diện

1.000.000 đồng

41

Chi Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

3.000.000 đồng

42

Tặng trại Hè Gia đình Phật tử

1.000.000 đồng

43

Quà + xa phí đi Đại hội Cà Mau

1.500.000 đồng

44

Xa phí HT Dương Nhơn đi HN 6 tháng

1.500.000 đồng

45

Quà tặng Đại hội PG Bà Rịa Vũng Tàu

500.000 đồng

46

Thuê bao Website: phatgiaosoctrang.vn

3.000.000 đồng

47

Đám Tang HT Minh Châu

5.300.000 đồng

48

Quà tặng Đại hội PG Long An

500.000 đồng

49

Quà tặng Đại hội Công giáo

500.000 đồng

50

Quà tặng Đại hội PG Trà Vinh

500.000 đồng

51

Quà tặng Đại hội PG Tp Hồ Chí Minh

500.000 đồng

52

Hoa cắm Hội nghị quý 3 và lễ Tốt nghiệp TC

1.400.000 đồng

53

Chi Hội nghị sơ kết quý 3

2.000.000 đồng

54

Tấm tranh tặng Đại hội Hội ĐKSSYN

500.000 đồng

55

Xa phí đi dự lễ Đặt đá Học viện Phật giáo

1.000.000 đồng

56

Phong Chào mừng Đại hội PG toàn quốc

250.000 đồng

57

Thay 2 bánh xe Tỉnh hội

3.800.000 đồng

58

Mua Bảo hiểm xe Tỉnh hội

9.114.000 đồng

59

Quà tặng khách thành Tăng xá chùa Tà Mơn

700.000 đồng

60

Tiền ăn sáng dự lễ Phật hoàng

700.000 đồng

61

3 Lẵng hoa cúng Phật hoàng Trần Nhân Tông

1.500.000 đồng

62

Phong, Băng Roll, Cờ Phật giáo lễ Phật hoàng

1.800.000 đồng

63

Thiệp Chúc Xuân

1.000.000 đồng

64

In bao thơ Ban Trị sự

500.000 đồng

65

Xa phí Hội nghị Tổng kết BĐd PG Kế Sách

200.000 đồng

66

Xa phí Hội nghị Tổng kết BĐd PG Long Phú

300.000 đồng

67

Xa phí Hội nghị Tổng kết BĐd PG Vĩnh Châu

300.000 đồng

68

Xa phí đi học Nghị định 92/2012/NĐ-CP

300.000 đồng

69

Xa phí đi Ô Môn dự Hội nghị Nam tông Khmer

500.000 đồng

70

Chi tiền ăn HN Tổng kết (2 điểm)

4.000.000 đồng

71

Khung Giáo chỉ Tấn phong

1.250.000 đồng

72

Tuyên dương Công đức 9 đơn vị

5.000.000 đồng

73

Phong, Sơ mi, Văn kiện HN tổng kết năm 2012

2.500.000 đồng

74

Đám tang bà mẫu thầy Phước Duyên (VC)

1.500.000 đồng

75

Đám tang HT Bửu Dương (TG)

1.400.000 đồng

76

Đám tang nhạc mẫu ông Dư (CATP)

1.200.000 đồng

77

Tặng quà, bao thơ gia đình TBLS (27/07)

4.500.000 đồng

78

Cúng dường Đại hội Phật giáo toàn quốc

70.000.000 đồng

79

Cô Huệ Châu chi . . . . . . .

3.352.000 đồng

80

Dự kiến chi Hoa, khánh lễ Tấn phong G. Phẩm

15.000.000 đồng

Tổng các khoản chi:             448.482.000 đồng

3/ . Quyết toán thu chi:

a, Tổng các khoản thu:     486.340.000 đồng

b, Tổng các khoản chi:      448.482.000 đồng

c, Tồn quỹ:                          37.858.000 đồng

IX. Về Công tác Từ thiện Xã hội

Trên tinh thần phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, các cơ sở từ thiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã phát huy được tính ưu việt của mình và hoàn thành nhiều công tác Phật sự đáng trân trọng như kết hợp với đài truyền hình tỉnh Sóc Trăng thực hiện thành công chương trình Nhịp cầu Nhân ái, kêu gọi sự phát tâm của quý Mạnh Thường Quân xây dựng được nhiều nhịp cầu nối kết đôi bờ yêu thương, phát cơm cháo trong các bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện, mở phòng khám bệnh từ thiện để cứu giúp người nghèo, ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, tặng xe lăn cho người tàn tật, cấp học bổng và tặng tập viết cho học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ nhiều lớp học tình thương, tráng sân trường tiểu học, đưa người mù đi đục thủy tinh thể, và nhiều công tác phúc lợi xã hội khác.

st201319

Chư Tôn đức tấn phong giáo phẩm

Tất cả đều nói lên tinh thần hiếu đạo của người con Phật nhân mùa Vu lan Báo hiếu, thành quả các mặt từ thiện xã hội trong năm 2012 đạt được như sau:

- Ban Đại diện PG Tp Sóc Trăng:                         9.345.480.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Vĩnh Châu:                 32.625.890.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Kế Sách:                       3.941.000.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Long Phú:                        808.080.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Mỹ Xuyên:                   2.047.310.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Cù Lao Dung:                  149.500.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Ngã Năm:                        285.000.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Thạnh Trị:                       285.000.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Trần Đề:                          951.500.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Châu Thành:                 1.047.000.000 đồng

- Ban Đại diện PG huyện Mỹ Tú:                            200.000.000 đồng

- Ban Từ thiện Xã hội:                                          3.228.000.000 đồng

Tổng chi phí các mặt từ thiện đạt được               54.913.760.000 đồng

(Năm mươi bốn tỷ, chín trăm mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

 X. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Trong tinh thần hộ quốc an dân của người con Phật, quý Tôn đức Tăng ni lãnh đạo Giáo hội các cấp và quý trụ trì các tự viện đều không quên bổn phận và trách nhiệm của mình mà luôn thể hiện tinh thần tri ân, đoàn kết hòa hợp trong mọi hoạt động như thăm và chúc tết lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, thị thành và địa phương; phát quà tết, chẩn bần cúng tế kẻ dương người âm. Ngoài ra còn gương mẫu và hướng dẫn Phật tử chấp hành kỷ cương phép nước, giữ gìn trật tự trị an, đóng góp trên 54 tỷ đồng làm công tác từ thiện xã hội, đã thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho quần chúng nhân dân.

Tham dự đầy đủ các buổi mittinh kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Sóc Trăng, lễ tưởng niệm những nạn nhân bị tai nạn giao thông và nhiều lễ hội quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 do Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng triển khai ngày 11/ 12/ 2012 tại trường Chính Trị tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội đã tham dự Hội nghị tuyên truyền và giới thiệu Nghị định số 92/2012/NĐ-CP do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 03 tháng 01 năm 2013 tại Tp Cần Thơ.

st201327

ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng phát biểu

C/ NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM

1. Phần Ưu điểm:

- Chư Tôn đức trong Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành; Chư Tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện có quan tâm đến các công tác Phật sự đã đề ra.

- Tinh thần đoàn kết nội bộ được ngày càng kiên cố

- Tinh thần vô ngã vị tha, phục vụ xã hội được phát huy

- Chư Tôn đức Tăng ni và quý Phật tử tích cực phát tâm cúng dường cho các công tác Phật sự của Giáo hội.

- Chính quyền Mặt trận các cấp có quan tâm đúng mức với mọi các công tác có liên quan. Do đó công tác Phật sự trong năm 2012 đã đạt được những thành quả như báo cáo nêu trên.

2. Phần Khuyết điểm:

Luôn còn những tồn đọng và hạn chế như:

- Một số Ban Ngành trực thuộc Ban Trị sự Tỉnh hội tuy đã thành lập, nhưng vẫn còn thiếu yếu về năng lực và chuyên môn.

- Những công tác Phật sự tại các tự viện chưa tập hợp được đầy đủ.

- Vẫn còn những âm mưu chóng phá sự đoàn kết và thành công của Ban Trị sự Tỉnh hội.

- Một số tu sĩ Phật giáo bị các thế lực thù địch lôi cuốn, lợi dụng tuyên truyền những thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Phật giáo Sóc Trăng đối với Trung ương Giáo hội và Chính quyền Mặt trận các cấp.

st201325

Chụp hình lưu niệm

D/ KẾT LUẬN:

Năm 2012 là năm đầu thực hiện chương trình hoạt động 5 năm nhiệm kỳ VIII (2012-2017) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; những công tác Phật sự đề ra trong năm 2012 thực hiện đạt kết quả rất khả quan, là tín hiệu đáng tự hào về công tác Phật sự cho các năm tiếp theo. Kính mong được sự hoan hỷ của Chư Tôn đức Tăng ni, quý quan khách và toàn thể Hội Nghị.

Tại Hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã tặng bằng tuyên dương công đức cho 9 tập thể Ban Đại diện Phật giáo đã hoàn thành công tác Phật sự năm 2012, và nêu cao tinh thần đoàn kết của Phật giáo Sóc Trăng, là yếu tố quan trọng để hoàn thành mọi công tác Phật sự.

Dịp này, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao tặng nhiều lẵng hoa và quà cho chư Tôn đức được tấn phong lên hàng Giáo phẩm và chư Tôn đức được suy tôn, suy cử vào thành viên HĐCM, Ủy viên HĐTS nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). Ông Trần Văn Chuyện - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng đại diện quý cấp chính quyền phát biểu tán thán những đóng góp tịch cực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, nhất là công tác từ thiện xã hội đạt trên 54 tỷ đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho quần chúc nhân dân.

st201315

Hòa thượng Thích Thiện Sanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tin và ảnh: Thích Định Hương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây