Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Quảng Nam: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS dự lễ Khai mạc Đại Giới đàn Vĩnh Gia

Chủ nhật - 27/09/2015 22:59

Quảng Nam: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS dự lễ Khai mạc Đại Giới đàn Vĩnh Gia

Sáng ngày 15/8/Ất Mùi (27/9/2015) tại chùa Đạo Nguyên (140 Phan Bội Châu, Tp.Tam Kỳ), lễ trường chính của Giới đàn trang nghiêm và trọng thể khai mạc Đại Giới đàn Vĩnh Gia do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức.
(PGVN)Sáng ngày 15/8/Ất Mùi (27/9/2015) tại chùa Đạo Nguyên (140 Phan Bội Châu, Tp.Tam Kỳ), lễ trường chính của Giới đàn trang nghiêm và trọng thể khai mạc Đại Giới đàn Vĩnh Gia do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức.
Quang lâm tham dự và chứng minh đại lão HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Đường đầu Hoà thượng Đại Giới đàn; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; Hoà thượng Thích Hạnh Niệm, Chánh chủ đàn cùng Chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ hội đồng Thập sư Tăng và Thập sư Ni cùng toàn thể chư tăng, ni giới tử cầu thọ giới pháp.
 
Trong diễn văn khai mạc có đoạn “Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ đề, Ngài thuyết pháp độ sanh, thành lập các chúng đệ tử đại thể có chúng xuất gia và chúng tại gia. Trong đó, chúng xuất gia có bổn phận truyền trì mạng mạch Phật pháp, còn chúng tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo. Sau gần 50 năm hóa độ, Ngài thâu thần diệt độ. Trước khi nhập Niết bàn, Ngài ân cần di chúc: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn, Phật pháp còn…”. Từ đó về sau, tổ tổ tương truyền, sư sư thọ thọ, đều đặt nền móng trên giới luật. Các bậc đại Tông sư đều là bậc xuất gia. Ngài lục tổ Huệ Năng ngộ đạo khi nghe tụng kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” và được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền trao Y bát khi còn là Cư sĩ nhưng phải đợi đến sau khi đăng đàn thọ cụ túc giới Ngài mới thuyết pháp độ sanh…”. Kế thừa mạng mạch Phật pháp,  sau 11 năm BTS Phật giáo tỉnh nhà mới tổ chức Đại giới đàn lần thứ III lấy danh xưng vị tổ tại đất Quảng Nam, Tổ Vĩnh Gia thuộc đời thứ 6 dòng Lâm Tế, vị tổ sư có nhiều đống góp trong công cuộc phục hưng đạo Phật thời kỳ cận đại.
 
BTC vận hết tâm lực để giới đàn truyền trao giới pháp được tổ chức rất trang nghiêm để khích phát giới thể, khích phát tâm bồ đề của các giới tử. Giới đàn trang nghiêm, thanh tịnh là một trong ba yếu tố để giới tử được đắc giới. “Hoang mang giữ quảng đêm trường/Nhờ đèn Tam bảo soi đường chúng sinh/Mênh mong bể khổ lênh đênh/Nương thuyền Tam Bảo chúng sanh thoát nàn”.
 
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt chư tôn đức Thường trực HĐTS, tán dương công đức của toàn thể chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh nhà trong việc nỗ lực mở Đại giới đàn thành công truyền trao giới luật cho hàng hậu bối. Bên cạnh đó có lời nhắc nhở chư Tăng - Ni giới tử bằng ngôn từ giản dị “Chớ bảo xuất gia là việc dễ, phải gieo hạt giống Bồ đề nhiều đời nhiều kiếp mới có được đầy đủ nhân duyên như ngày hôm nay”. Tuy nhiên để giữ giới và hành trì được giới pháp suốt cả cuộc đời phải cần nỗ lực giữ gìn để trang nghiêm và thanh tịnh như giữ chính con mắt của mình vậy. “Thọ giới tuy đa, trì giới thiểu, Thọ ân dung dị, báo ân nan”. Do đó giới pháp chính là con đường sáng dẫn chúng ta đi không bị lầm đường lạc lối, hướng dẫn chúng ta đến nơi an lạc trong đời sống tâm linh, tu tập và thành tựu đạo quả trong tương lai.
 
Tại buổi lễ, BTC Đại giới đàn cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng do Hoà thượng Thích Thiện Duyên làm đường đầu Hoà thượng; Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn làm đường đầu Hoà thượng.
 
Kết thúc buổi lễ khai mạc dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, trong niềm hoan hỷ của hội đồng chứng minh, hội đồng giới sư nhị bộ, sự thành kính thiết tha cầu giới của Tăng - Ni giới tử xuất gia cũng như phật tử tại gia đã tạo nên một buổi lễ khai mạc vô cùng trọng đại và trang nghiêm.

Khai Kinh, bạch Phật, kiết Giới trường Đại Giới đàn Vĩnh Gia
 
Sáng ngày 14/8/Ất Mùi (26/9/2015), tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh (chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp.Tam Kỳ), giới tử cầu giới đã vân tập làm thủ tục, đăng ký và nhận phù hiệu, ổn định. Sau đó được ban tổ chức, tiểu ban khảo hạch, quản giới tử phổ biến nội quy, quy chế thi khảo hạch tại Đại giới đàn Vĩnh Gia.
 
Trên mỗi khuôn mặt chư giới tử hiện lên nét hân hoan khi đặt chân vào giới trường, nơi đây giới tử sẽ được hội đồng thập sư trao truyền chánh giới làm tư lương trên con đường giải thoát tự thân, bước chân lên thềm bậc mới, chính thức tham dự vào hàng ngũ đệ tử của Đức Phật.
 
Sau khi nhận phù hiệu, giới tử được chư tôn đức trong BTC, hướng dẫn oai nghi, phổ biến nội quy và thời khoá Đại giới đàn.
 
Đúng 09h00, nghi thức cung an chức sự Hội đồng giới sư, dẫn thỉnh sư, khai kinh bạch Phật, kiết tiểu giới trường được diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, kỳ thi khảo hạch tuyển chọn chất lượng giới tử cũng được nghiêm mật diễn ra ngay sau đó.
 
Theo chương trình, chiều cùng ngày các giới tử sẽ tiếp tục trải qua cuộc thi khảo hạch hai thời công phu, bốn quyển luật tiểu, sau đó khai đạo giới tử, cho giới tử nhận thấy được tầm quan trọng của giới thân huệ mạng, sự truyền thừa mạng mạch luật tạng và bổn phận của người xuất gia thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh; tấn đàn Sa di tại giới trường Đạo Nguyên và Sa di Ni tại giới trường Diệu Quang cũng được diễn ra vào lúc 18h30 tối cùng ngày.
 
Đại giới đàn Vĩnh Gia có 350 giới tử cầu giới xuất gia và trên 1000 giới tử tại gia thọ Bồ tát giới và Thập thiện, diễn ra trong ba ngày: từ ngày 14 đến ngày 16/8/Ất Mùi (26-28/9/2015).

350 giới tử xuất gia trải qua kỳ thi khảo hạch

Ngày đầu tiên 14/8/Ất Mùi (26/9/2015) tại chùa Đạo Nguyên, Tp.Tam Kỳ, có 350 giới tử tăng ni trải qua kỳ thi khảo hạch một cách nghiêm mật tại Đại Giới đàn Vĩnh Gia.

Ngoài những yêu cầu về điều kiện để được xét duyệt, các giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni, còn phải qua kỳ khảo hạch với hình thức trắc nghiệm Phật pháp và luật học; tụng thuộc 4 cuốn luật gồm: Tỳ ni, Sa di, Oai nghi và Quy sơn cảnh sách, các giới tử đều vượt qua. Đặc biệt, có 6 giới tử Sa di xuất sắc đã tụng thuộc lòng 4 cuốn luật. 

Theo thông tin kết quả từ ban khảo hạch cho biết; Thủ Tỳ kheo: Giới tử Quảng Minh (Văn Viết Quang): 50,5 (đ); Á Tỳ kheo: giới tử Thanh Nghiêm (Nguyễn Hùng Triều): 50,0 (đ); Thủ Tỳ kheo ni: giới tử Thông Nhã (Phạm Thị Thu Nhi): 51,0 (đ); Á Tỳ kheo ni: giới tử Thông Hoàn (Lê Nguyễn Hạnh Tiên): 50,5 (đ); Thủ Thức xoa ma na: giới tử Bảo Tuyền (Nguyễn Thị Tâm): 49.5 (đ); Á Thức xoa ma na: giới tử Thường Bích (Huỳnh Thị Trà My): 49,0 (đ); Thủ Sa di: giới tử Nhuận Tín (Phạm Tiến Quý): 51,0 (đ); Á Sa di: giới tử Chúc Hiến (Trà Văn Vinh): 50,0 (đ); Thủ Sa di ni: giới tử Bảo Phương (Nguyễn Thị Hoan): 48 (đ); Á Sa di ni: giới tử Thông Chính (Nguyễn Thị Thùy Trang): 47,0 (đ).

10 giới tử xuất sắc trên sẽ được BTC đại giới đàn phát thưởng tại lễ bế mạc diễn ra vào lúc 10h00 ngày 16/8/ÂL sắp đến. 

 
Trang nghiêm trọng thể tấn đàn Sa di, Sa di ni, Thức xoa
 
Theo chương trình Đại Giới đàn Vĩnh Gia đã ấn định, tối ngày 14/8/Ất Mùi tại chùa Đạo Nguyên (Giới trường Tăng) hành lễ Tấn đàn Sa di và tại chùa Diệu Quang (Giới trường Ni) hành lễ Tấn đàn Sa di ni và Thức xoa.
 
Trước đó, các giới tử cầu thọ giới pháp đã lắng đọng tâm tư nghe TT.Thích Đồng Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp PG Quảng Nam khai đạo giới tử.
 
18h30, tại giới trường chùa Đạo Nguyên, chư giới tử phủ phục một dạ chí thành hướng về Hội đồng Thập sư cầu thọ giới pháp. Sự trang nghiêm, thanh tịnh ở giới trường làm tăng thêm năng lượng mãnh liệt của giới tử. Nhị vị dẫn thỉnh sư đã hướng dẫn các giới tử tác lễ cung thỉnh chư Hòa thượng Tam sư và Thất chứng để thực hiện nghi thức truyền giới Sa di. 
 
Tại buổi lễ, sau khi đại Tăng vấn hòa, HT.Thích Thiện Thành - Đệ nhất Giáo thọ A xà lê đã thực hiện vấn nạn các giới tử; HT.Thích Hạnh Niệm - Yết ma A xà lê đã làm lễ tác pháp Yết ma truyền giới; HT.Thích Thiện Duyên - Đàn đầu Hòa thượng đã khai thị và truyền thập giới cho các giới tử.
 
HT.Thích Hạnh Niệm đã trao mạn y và đãy lọc nước (là pháp cụ hộ mạng chúng sanh) cho chư giới tử và khuyến tấn các giới tử vâng giữ và hành trì.
 
 
Lễ tấn đàn Sa di tại giới trường chùa Đạo Nguyên đã thành tựu viên mãn, các giới tử đã giới thể châu viên, trong niềm hỷ lạc vô biên. Sau khi thọ giới, các giới tử được BTC hướng dẫn niệm Phật tuần nhiễu quanh giới trường làm tăng thêm sự trang nghiêm và thanh tịnh.
 
Cùng ngày, tại giới trường chùa sư nữ Diệu Quang, lễ chính thức Tấn đàn Sa di ni đúng vào lúc18h30 và Tấn đàn Thức xoa lúc 20h00. Các giới tử đã trang nghiêm tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư đăng đàn truyền giới. Theo đó, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn – ngôi Đàn đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện – ngôi Yết ma A xà lê; Ni sư Thích Nữ Từ Hạnh – ngôi Giáo thọ A xà lê; cùng 7 vị Ni sư làm tôn chứng đã tác pháp Yết ma, tấn đàn truyền giới. Các giới tử Sa di ni, Thức xoa tại giới trường Diệu Quang đã lần lượt đối trước chư tôn đức Ni thọ nhận giới pháp.

Thông tin về Đại Giới đàn Vĩnh Gia từ BTC

Sáng 14/8/Ất Mùi (26/9/2015), trong không khí ngày đầu tiên của Đại Giới đàn Vĩnh Gia được diễn ra tại chùa Đạo Nguyên (Tp.Tam Kỳ), Ban TTTT Phật giáo tỉnh có buổi trao đổi ngắn với Chư tôn Giáo phẩm trong Ban tổ chức (BTC) đại giới đàn. 

Trao đổi với Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh, Trưởng BTC đại giới đàn Vĩnh Gia.

-PV: Xin Hòa thượng cho biết công tác tổ chức đại giới đàn Vĩnh Gia năm nay có những điểm gì nổi bật hơn so với những đại giới đàn lần trước mà BTS PG tỉnh đã tổ chức?

Hòa thượng Thích Hạnh Niệm: Trước tiên, thông qua phương diện truyền thông tôi có lời cầu nguyện đến mười phương ba ngôi Tam Bảo gia hộ cho đại giới đàn, ban tổ chức, hội đồng thập sư,… pháp thể khinh an, phật sự viên thành.

So với đại giới đàn Minh Giác và Ân Triêm do BTS PG Quảng Nam tổ chức vào năm 2000, 2004 thì đại giới đàn Vĩnh Gia năm nay có những nét nổi bật thứ nhất là tình hình kinh tế của đất nước nói chung phấn khởi, ổn định và phát triển hơn so với trước; thứ hai là nhờ ân đức của trưởng lão Hòa thượng viện chủ chùa Đạo Nguyên, ngôi chánh điện của chùa đã được kiến thiết khang trang hơn, do đó mà giới đàn được tổ chức rất trang nghiêm và trọng thể.

Mặc dầu, đại giới đàn Vĩnh Gia tổ chức gần sát thời gian với giới đàn các tỉnh bạn nhưng cũng đã nhận được 350 giới tử xuất gia cầu thọ tịnh giới và hơn 1.000 giới tử tại gia cầu thọ Thập thiện và Bồ tát giới. Đó là những điều thuận lợi so với trước đây mà BTC ghi nhận.

-PV: Việc tổ chức đại giới đàn Vĩnh Gia tại chùa Đạo Nguyên năm Ất Mùi với mục đích gì?

Hòa thượng Thích Hạnh Niệm: Mục đích của giới đàn là đào tạo, là tác thành cho thế hệ kế thừa để GHPGVN tỉnh Quảng Nam có được đội ngũ Tăng Ni trẻ có đầy đủ giới đức, trình độ, ngỏ hầu kế thừa sự nghiệp phát triển Phật giáo tại Quảng Nam để tránh khỏi tình trạng tre tàn măng chưa mọc.

-PV: Trong vai trò là một vị Trưởng BTC đại giới đàn, Hòa thượng có điều gì nhắc nhở, nhắn nhủ đến các vị giới tử xuất gia cũng như tại gia cầu giới lần này? 

Hòa thượng Thích Hạnh Niệm: Thay mặt BTC cũng như thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam chúng tôi xin gửi lời kêu gọi tất cả chư Tăng Ni cầu thọ tịnh giới, nhất là chư Tăng Ni cầu thọ Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới sau khi đã thọ giới – đắc giới thì điều đầu tiên mà tất cả Tăng Ni trẻ cần phải thực hiện là nghiên tầm giới luật, nắm được những điều căn bản lời Phật dạy. Từ đó, khép mình trong oai nghi tế hạnh, tam nghiệp, lục căn của mình luôn luôn khế hợp với chánh pháp, tránh làm những điều phản cảm, ảnh hưởng uy tín của giáo hội. Điều căn bản của một sứ giả Như Lai là hành trì giới luật, thực tu, thực học, từ đó tu tập để thăng tiến trên bước đường giải thoát, đạt được một ít thì ta mới đem công hạnh giải thoát đó giáo hóa chúng sanh. Có như vậy Phật giáo mới trường lưu tại thế gian. Vì thế chúng tôi xin gửi gắm lại cho tất cả thế hệ thừa kế Phật giáo sau này. Tất cả chư Tăng Ni phải biết rằng: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn”.

Trao đổi với HT.Thích Thiện Thành – Phó BTS, Phó ban Tăng sự PG tỉnh, Phó BTC giới đàn, Trưởng tiểu ban khảo hạch giới tử.

-PV: Xin Hòa thượng nhận xét về cuộc thi khảo hạch giới tử vừa qua?


HT.Thích Thiện Thành: BTC chuẩn bị chương trình khảo hạch rất chu đáo, các giới tử thực hiện bài thi của mình một cách nghiêm túc. Buổi sáng, giới tử trải qua kỳ thi trắc nghiệm giáo lý Phật học và luật học; buổi chiều, trì tụng, luật và 2 thời công phu. Sau đợt khảo hạch này, BTC sẽ chọn và trao thưởng những giới tử xuất sắc nhất đứng đầu các giới mà mình lãnh thọ.

Trao đổi với TT.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh

-PV: Đại giới đàn Vĩnh Gia trong chương trình hoạt động Phật sự của BTS PG tỉnh. Xin Thượng tọa cho biết thêm?

TT.Thích Giải Quảng: Việc tổ chức đại giới đàn là mục tiêu lớn được BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đề ra trong Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2012 – 2017). Vì vậy, từ đầu năm 2015, Ban Thường trực BTS PG tỉnh đã thống nhất kế hoạch thực hiện tổ chức đại giới đàn Vĩnh Gia trong trung tuần tháng 8 âm lịch. Bên cạnh đó, việc triển khai đại giới đàn có được những thuận lợi là nhận được sự thống nhất cao của các thành viên trong BTS PG tỉnh, cũng như chư Tăng Ni trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng chưa được tổ chức trong hơn 10 năm qua.

Một điều hân hạnh cho tỉnh nhà đó là đại giới đàn năm nay được mang tên Tổ Vĩnh Gia – một vị danh tăng của đất Quảng, đã từng được đặt tên trong đại giới đàn tại Đà Nẵng hơn 40 năm trước. Một niềm vinh dự nữa là được cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm Đàn đầu Hòa thượng. Trong dịp này, BTC cũng đã cung thỉnh HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư quang lâm chứng minh trong lễ khai mạc; đến giờ này thì tất cả mọi khâu tổ chức đã được hoàn thiện.

PV: Số lượng giới tử xuất gia và tại gia đăng ký thọ giới đã được bao nhiêu ?

TT.Thích Giải Quảng: Năm nay, đại giới đàn đã có 350 giới tử xuất gia đăng ký cụ thể là: 63 Tỳ kheo, 48 Tỳ kheo ni, 71 Thức xoa ma na, 88 Sa di, 70 Sa di ni và hơn 1.000 Cư sĩ Phật tử tại gia đăng ký thọ Thập thiện và Bồ tát giới.

Trao đổi với Ni sư Thích Nữ Nhật Tân thành viên ban tổ chức, trụ trì chùa Diệu Quang

-PV: Xin Ni sư cho biết Giới trường truyền giới dành cho chư Ni tại chùa Diệu Quang đã chuẩn bị đến đâu?


Ni sư Thích Nữ Nhật Tân: Dưới sự chỉ đạo của Thường trực BTS PG tỉnh, giờ này tất cả mọi khâu tổ chức đã được hoàn thiện, giới trường tại chùa Diệu Quang (Tp.Tam Kỳ) đã thiết trí trang nghiêm. Các giới tử vân tập đầy đủ và chuẩn bị để lãnh thọ giáo giới được truyền từ Hội đồng thập sư ni do Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn làm Đàn đầu Hòa thượng Ni.

 
Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam

Nguồn tin: phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây