Gia Đình Phật Tử Long Hưng

TRÒ CHƠI PHẬT HÓA TRONG GĐPT

Chủ nhật - 24/02/2013 01:04

TRÒ CHƠI PHẬT HÓA TRONG GĐPT

Trò chơi Phật hóa 01. NGÀI A NAN Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng. Số lượng: Từ 15 em trở lên. Khi 500 vị A La Hán vân tập để kiết tập kinh điển trong hang núi Kỳ Sà Quật thì ngài A NAN không được mời tham dự, vì chưa đắc quả. Ðại chúng đề nghị ngài phải tiếp tục tu tập. Ngài không buồn giận chút mào mà còn tinh tấn hơn tận dụng khả năng MINH SÁT đã được Ðức Phật trực tiếp chỉ dạy. Ðến khi chứng quả giải thoát. Ngài A NAN đã tự đi vào chỗ ngồi, không cần ai mở cửa.

Các em đứng thành vòng tròn, đếm số. Các em phải nhớ số của mình và số của hai bạn hai bên. Khi trưởng gọi số nào thì em có mang số đó chạy nhanh vào giữa vòng, trong khi hai em bên cạnh phải giữ em đó lại. Em nào chạy thoát được vào trong vòng là A NAN đắc quả, hai em bên cạnh phải khoanh tay làm kiệu rước về.

02. GIỮ GIỚI

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.

Số lượng: Từ 5 em trở lên.
Vật dụng: Những viên sỏi nhỏ.

Vẽ giữa sân một hình vuông, mỗi cạnh chừng 1 mét. Trong hình vuông vẽ 5 vòng tròn đường kính lớn nhỏ tùy trưởng.

Năm vòng tròn là 5 giới của người tại gia. Các em tham dự đứng cách hình vuông chừng 2 hay 5 mét tùy lứa tuổi. Dùng những viên sỏi ném vào các vòng tròn (một viên sỏi ném vô một vòng tròn). Bao nhiêu viên sỏi vào được trong vòng tròn là em đó giữ được bấy nhiêu giới.

Mỗi em chỉ được xử dụng 5 viên sỏi.

03. VÔ ÚY THÍ

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.
Vật dụng: Khăn hay băng vải.

Chọn vài em bịt khăn trên đầu hay băng vải trên cánh tay làm ma vương (phù thủy). Các em còn lại chạy rải rác trong sân. Ma vương (phù thủy) bắt (đánh trúng) em nào thì em đó bị tật. Tật do ma vương (phù thủy) định. Ví dụ: Bắt đứng một chân, ôm bụng khóc v. v…Em bị tật đứng yên một chỗ, khi nào được bạn cứu (đánh vào người) thì khỏi tật, được chơi tiếp.

Không sợ ma vương (phù thủy), các em ra sức cứu người bị nạn là thực hành hạnh Vô Úy Thí.

04. NĂM HẠNH

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 6 em trở lên.

Các em xòe bàn tay trái ra, nếu đem so với 5 cánh trên của phù hiệu Hoa Sen thì:

- Ngón giữa chỉ hạnh Tinh Tãn.
- Ngón trỏ chỉ hạnh Hỷ Xã.
- Ngón đeo nhẫn chỉ hạnh Thanh Tịnh.
- Ngón cái chỉ hạnh Trí Tuệ.
- Ngón út chỉ hạnh Từ Bi.

Khi trưởng gọi hạnh Tinh Tãn, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón giữa của bàn tay trái. Khi gọi hạnh Thanh Tịnh, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón đeo nhẫn của bàn tay trái v.v… Gọi càng lúc càng nhanh, em nào sai bị phạt.

05. OANH VŨ HIẾU THẢO

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Ít nhất 2 nhóm.

Mỗi nhóm cử một em làm Oanh Vũ, lựa em nào có trí nhớ khá nhất, đến gặp trưởng.

Trưởng chỉ nói vừa đủ cho các Oanh Vũ nghe: Ba mẹ cần một cây viết, hai cái phù hiệu, một ly nước, một trái táo, hai chữ ký, một chiếc giầy v.v… (tùy sáng kiến của trưởng).

Oanh Vũ về thuật lại đầy đủ cho nhóm mình nghe. Cả nhóm giúp Oanh Vũ tìm đủ đồ vật đem đến cho Trưởng. Oanh Vũ nào tìm đủ trước thì được tôn làm Oanh Vũ hiếu thảo.

06. ÔN TẬP PHẬT PHÁP I

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.

Trưởng ghi sẵn một mẫu tự A, B, C . . . vào trong một miếng giấy nhỏ, xếp lại.

Ví như ôn tập lịch sử Ðức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến nhập diệt, thì khi mở các mẫu tự ra, các em đọc ngay tên các nhân vật hay địa danh trong đoạn sử mà bắt đầu bằng mẫu tự vừa được mở.

Ví dụ: Bắt được chữ A thì đọc là Anôma,
- Chữ B là Bồ Ðề Ðạo Tràng,
- Chữ K là Kiều Trần Như là Kiều Ðàm,
- Chữ X là Xa Nặc v.v…

Nhóm nào hoặc em nào đọc trước thì được một điểm.

07. ÔN TẬP PHẬT PHÁP II

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 15 em trở lên.

Các em đứng rải rác trong sân, Trưởng gọi:

TAM BẢO, lập tức các em ghép thành nhóm 3 em.

TỨ  ÐẾ, lập tức, các em ghép thành nhóm 4 em.

NGŨ GIỚI, NGŨ CĂN, NGŨ UẨN… các em ghép thành nhóm 5.

LỤC HÒA, LỤC ÐẠO … v.v…

Sau khi đã ghép thành nhóm, em nào còn dư ra thì bị loại.

08. LUÂN HỒI I

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.

Chia các em thành hai nhóm bằng nhau, rồi tập họp thành hai vòng tròn đồng tâm. Bắt một bái hát, hai vòng tròn đi ngược chiều với nhau. Khi nghe tiếng còi, các em ở vòng ngoài chạy về phía mức đã vẽ sẵn; các em ở vòng trong rược theo, đánh cho được các em vòng ngoài.

Em ở vòng ngoài chạy thoát, được sanh về cõi người; em ở vòng trong bị sanh làm loài thú. Em ở vòng trong đánh được em vòng ngoài thì ngược lại.

Tùy theo sáng kiến của cõi người mà lòai thú bị phạt. Có thể làm ngựa cõng người về; có thể làm gà gáy đánh thức người dậy, có thể làm rắn bò quanh sân…

09. LUÂN HỒI II

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 20 em trở lên

Tập họp vòng tròn. Chọn hai hay ba em làm ngạ quỹ đứng giữa vòng. Số còn lại đếm số: 1, 2, 3  -  1, 2, 3  -  1, 2, 3 …. cho đến hết.

- Các em số 1 đang ở cõi Thiên.
- Các em số 2 đang ở cõi Nhơn.
- Các em số 3 đang ở cõi Atula.

Trưởng gọi Thiên, các em số 1 phải nhanh chân đổi chỗ. Trưởng gọi Nhân, các em số 2 phải nhanh chân đổi chỗ. Trưởng gọi Atula, các em số 3 phải nhanh chân đổi chỗ.

Trong khi các em đang đổi chỗ cho nhau, ngạ quỹ phải nhanh chân chiếm chỗ của họ. Em nào không trở về cõi mình được là sanh làm ngạ quỹ.

10. TRỪ THAM SÂN SI

Chỗ chơi: Ngoài sân .
Số lượng: Từ 6 đến 12 em.
Vật dụng: Mỗi em 3 hòn sỏi.

Các em xếp thành hàng ngang cách mức đến chừng 15 – 20 mét. Mỗi em cách nhau chừng 1 mét. Dưới chân mỗi em có 3 hòn sỏi, nó là 3 cục Tham Sân Si.

Nghe tiếng còi, các em nhặt cục Tham chạy đến bỏ ở mức đến, rồi quay trở về nhặt cục Sân chạy đi bỏ … Em nào về đến mức khởi hành trước là thắng.

Khi nhặt các hòn sỏi đi bỏ, các em phải nói lớn: “Em đem cục Tham đi bỏ, em đem cục Sân đi bỏ, em đem cục Si đi bỏ”.

Trò chơi có thể thêm những cục Mạn, Nghi v.v…

11. NGHIỆP

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 8 đến 40 em.

Chia thành hai toán bằng nhau, mỗi toán đứng mỗi đầu sân, đối diện nhau. Mỗi em có một số, toán bên kia cũng vậy (chọn sao cho hai em có cùng số, vóc dáng gần bằng nhau).

Trưởng đứng giữa sân lần lượt gọi các số, hai em có cùng số chạy về phía trưởng dùng bàn tay ra dấu hiệu hoặc giấy, hoặc búa, hoặc kéo. Một em ra búa, một em ra giấy thì búa lập tức chạy về phía toán mình. Giấy rượt theo. Nếu búa chạy thoát thì được một điểm, ngược lại, búa bị giấy đánh trúng thì bên giấy được một điểm v.v.

* Nghĩ rằng ra cái búa để đập kéo: Ý nghiệp,
* Vung lên làm thành cái kéo: Thân nghiệp.
* Không ngờ phía kia ra tờ giấy đuổi búa chạy: Tạo nghiệp không lành nên bị quả báo.

12. THÂN TÂM NHẤT NHƯ

Chỗ chơi: Sân rộng
Số lượng: Từ 13 đến 40 em.

Chia nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba em, phải có một hoặc hai em dư ra. Trong mỗi nhóm, hai em đứng đối diện nắm tay nhau làm cái THÂN, em còn lại đứng giữa hai vòng tay làm cái TÂM.

Nghe tiếng còi dài, tất cả Tâm đều rời khỏi Thân, nghe tiếng còi ngắn, Tâm phải trở về an trú trong Thân – bất cứ thân nào.

Sẽ có một hoặc hai cái tâm không có thân để an trú, cái tâm này sẽ bị phạt.

13. A DỤC VƯƠNG

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên.
Vật dụng: Một số bong bóng thổi sẵn.

Mỗi em buộc một bong bóng vào cổ chân. Khi nghe tiếng còi, các em dùng chân còn lại đạp bể bong bóng của bạn mình và cố gắng giữ sao cho bong bóng mình không bị bể. Em nào bong bóng bị bể phải ra khỏi vòng. Em còn lại bong bóng cuối cùng sẽ được phong làm A Dục Vương.

* Sau trận chiến tại thành Kalinga, vua A-Dục không tìm thấy được sự kính phục của con người trước những hành động sát máu của ông. Nhìn lại quãng đời quá khứ… Bạo lực chỉ chuốt lấy hận thù. Ông quy ngưỡng Chánh Pháp và trở thành một đại cư sĩ hộ pháp.

* Em còn lại bong bóng cuối cùng nhìn những bong bóng phơi xác trên sân như vua A-Dục nhìn lại những cảnh hoang tàn dưới bước chân hung bạo của ông.

14. VƯỢT SÔNG MÊ

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 8 em trở lên.
Vật dụng:  Mỗi em 2 tờ giấy mẩu A4 (có thể dùng giấy báo cũ cắt ra).

Chia các em thành nhiều toán bằng nhau. Vạch hai đường song song cách nhau chừng 20 mét tượng trưng cho hai bên bờ sông. Các em đứng hàng dọc theo từng nhóm bên này sông.

Nghe tiếng còi, từng em một, dùng các tờ giấy làm hai nhịp cầu vượt sông. Nhịp cầu (tờ giấy) đã qua phải lấy lại  để bắt nhịp cầu khác cho đến khi qua tới bên kia sông. Bước ra ngoài hay làm rách tờ giấy là bị chìm trong SÔNG MÊ, không được tiếp tục nữa. Toán nào qua trước, đầy đủ hoặc nhiều là thắng.

15. BI TRÍ DŨNG

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 đến 40 em.

Các em đứng vòng tròn. Trưởng gọi:

- Bi: Các em đặt tay lên ngực.
- Trí: Các em đặt tay lên đầu.
- Dũng: Các em đưa hai tay lên cao.

Ai sai bị loại.

16. KIẾT TẬP KINH ĐIỂN

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 2 nhóm trở lên.

Ðọc cho các em ghi những mẫu tự đầu của các chữ trong một câu hoặc lời Phật dạy, hoặc tục ngữ ca dao. Mỗi nhóm tự thêm vào cho đủ nghĩa. Nhóm nào xong trước là thắng.

(Có thể thay đọc các mẫu tự thì truyền bằng Morse).

17. NHỮNG PHÁP MÔN TU HỌC

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 đến 20 em.

Vẽ trên sân nhiều ô vuông hay tròn có ghi những pháp môn tu học. Ví dụ như: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền Quán, Bố Thí, Từ bi, Hỷ Xã v.v… Mỗi em đứng vào một ô. Một hoặc hai em không có ô thì đứng giữa với trưởng.

Nghe tiếng còi, các em phải đổi ô với nhau (đổi các pháp môn tu học). Trong khi đó, em chưa có pháp môn tu phải nhanh chân chảy đến ô trống mà vào.

18. ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

Chỗ chơi: Trong vườn có nhiều cây lớn.
Số lượng: Từ 5 em trở lên.

Nếu có 5 em chơi thì chọn 4 cây trong vườn đặt tên cho nó là những pháp môn tu học. Ví dụ như: cây Tứ nhiếp Pháp, cây Tứ Chánh Cần, cây Bát Chánh Ðạo v.v… Bốn em giữ bốn cây, em còn lại không giữ cây nào là Ðề Bà Ðạt Ða (không chịu tu học).

Nghe tiếng còi, bốn em giữ cây nhanh chân đổi chỗ cho nhau. Ðề Bà Ðạt Ða cũng cố gắng chiếm lấy một cây. Em nào không còn giữ cây (đánh mất pháp môn tu học) sẽ là Ðề Bà Ðạt Ða.

19. HIỆN THÂN NGÀI A NAN

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 4 em trở lên
Vật liệu: Một số đồ vật chừng 20 món, bày trên mặt bàn hay mặt đất.

Các em cùng quan sát trong vài ba phút. Sau đó viết lại các món đồ đã nhìn thấy. Em nào viết được nhiều thì thắng, được tôn làm hiện thân ngài A Nan.

20. CỨU KHỔ CỨU NẠN

 * Mục đích: Vì thương và để cứu khổ chúng sanh mà Phật thị hiện, nhắc nhở các em luôn luôn thương yêu người và vật.Tập cho các em phản ứng nhanh nhẹn.

* Mở đầu: “Cạp cạp đừng đạp chân ta, để ta đi lạy Thích Ca ra đời”. Đó là câu ca dao của loài vịt vui mừng nhân ngày Phật ra đời”

* Luật chơi: Các em chỉ tránh né chứ không được ra khỏi vòng.

* Cách chơi: Các em đứng vòng tròn 1 người làm vịt đứng giữa. Người chung quanh vòng tròn là những vị Bồ Tát sẳn sàng cứu khổ nạn khi nghe cầu cứu.

 Em làm vịt mắc nạn chạy quanh vòng tròn vừa kêu: “Cạp cạp đừng đạp chân ta để ta đi lạy Thích Ca ra đời”.Vừa chạy thình lình đạp vào chân một người đứng trong vòng tròn, người này lập tức đuổi theo và đạp nhẹ vào chân vịt, vịt cố chạy  để về chiếm chổ của người kia.Nếu không chiếm được chổ thì chạy đến 1 vị trí khác chấp tay vái người này và lập tức người này là vị Bồ Tát cứu nạn chạy thế vịt chạy đến chổ trống đã chiếm. Cứ thế người bị làm vịt có thể nhờ vị Bồ Tát cứu thoát. Sau ba lẩn mà vịt không chiếm chổ được là xem như nghiệp còn nặng.

21. TÔN TRỌNG CHÁNH PHÁP

 * Mục đích: Gây ý thức tôn trọng chánh pháp, vận động thân thể mềm dẻo

* Mở đầu: Nói về Ba Ngôi Báu

* Luật chơi: Không được dung tay chân để đội mủ.Nón,mũ phải đồng nhất tránh mềm,cứng, to nhỏ không đều, vị trí cũng phải bằng phẳng.

* Cách chơi: Chia các em thành từng đội bằng nhau, mỗi đội chuẩn bị 1 cái nón hay mũ. Tập họp đội theo hàng dọc trước mặt khoảng cách từ 3m-5m để một cái mũ hay nón. Bắt đầu chơi: người thứ nhất của đội lên trước mũ hay nón, chắp tay sau lưng, dung miệng đội mũ lên đầu, xong để xuống chạy về chổ đập nhẹ vào người bạn đứng kế tiếp chạy lên cũng dung miệng đội mũ lên như thế cho đến người cuối cùng. Đội nào xong trước và không vi phạm là thắng.

22. TINH TẤN

 * Mục đích: Vận động thân thể, nhắc nhở khuyến khích tinh tấn.

* Mở đầu:Trên đường tiến tu bao giờ cũng có những chướng ngại. Chúng ta hãy tinh tấn để đạt mục đích.

* Cách Chơi: Một sợi dây bền nối thành một vòng tròn. Mỗi đội cử 1 em, từ 3 đến 5 em bằng sức đứng trong vòng tròn căng thẳng sợi dây. Trước mặt mỗi người khoảng cách 1m50 để một vật hoặc cái mũ, nón, khoảng cách bằng nhau.

         Huynh Trưởng ra lệnh bắt đầu chơi, tất cả những người đứng trong vòng, đại diện cho đội mình cố vươn tới để chiếm lấy vật trước mắt mình vật đó (tượng trưng cho đạo quả).Ai lấy được là đã tinh tấn vượt đến được đạo quả

* Luật chơi: Chỉ được dùng thân người để vươn tới đích, không được dùng tay để lấy.

23. TỰ GIÁC

 * Mục đích: Huân tập tính tốt, loại bỏ tính sân hận, tập phản ứng đối đáp nhanh, để dể biết tên nhau…

* Mở đầu: Trong kinh Thủy sám có dạy: có 2 hạng người anh dũng nhất 1 là không tạo tội ác, 2 là tạo rồi mà biết sám hối chừa bỏ. Biết tự giác ăn năng sám hối là tự cứu mình. Phật và ma không đâu xa. Tham sân si là ma, từ bi, trí huệ là Phật.

* Cách chơi: Các em tập họp thành vòng tròn hay chử U. Htr. điều khiển giải thích và ấn định luật chơi xong đứng giữa và nói lớn:

HT: Đức tin, đức tin

Các em: Tin ai tin ai?

HT: Tin Phật

Các em: Phật ở đâu?

HT: Phật trong ta

Các em: Ma ở đâu?

HT: Ma sân hận

Các em: Ai sân hận?

HT: Ta sân hận

Các em: xin chừa

HT: cổ xúy cùng mọi người vổ tay reo vui và nói lớn: Vua, vua, vua- xin quy phục, và nói tiếp: Đùa, đùa, đùa. Thình lình HT chỉ 1 em và nói: Chính bạn A là người sân hận.

Em bị chỉ nói: Tôi không

Tất cả hỏi: Vậy thì ai?

Em bị chỉ nói: Chính bạn B là người sân hận.

Em B trả lời: Tôi không, tất cả hỏi: Vậy thì ai? và em B tiếp tục chỉ những bạn khác.

 

* Luật chơi: Không chỉ 1 người 2 lần. Ai ú ớ, chậm là vi phạm

* Hình phạt: Người vi phạm ngồi xuống chấp tay sám hối

Tất cả hỏi: Chừa chưa? Xin chừa và chạy về hàng.

24. ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO

 * Mục đích: Gợi lại hình ảnh khi đức Phật thành đạo, ma quân khuấy phá nhưng đức Phật đã thắng. Vận động thân thể sau những giờ học tập uể oải.

* Cách Chơi: Các em tập họp tùy ý…Htr. bắt bài hát sau đây, mọi người cùng hát và làm theo động tác chân, tay, đầu và toàn thân theo cuối câu hát:

Lẳng lặng mà nghe chuyện Đức Thích Ca thành đạo hàng vạn ma vương xâm mình với đức Từ Bi, quân ta, xong pha, một tay: tất cả cùng đưa 1 cánh tay lên múa và cử động theo nhịp hát đến hết bài hát.

Lẳng lặng mà nghe chuyện Đức Thích Ca thành đạo, hàng vạn ma vương quy hàng dưới bóng Từ Bi. Ma vương quy hàng, Thích Ca thành đạo, một tay, 2 tay,. Tất cả đều đưa 2 cánh tay lên, cử  động múa theo hịp hát. Cứ như thế hát mãi điệp khúc này nhiều lần và từ 1 đến 2 tay, tiếp 1 đến 2 chân, tiếp là đầu rồi đến toàn thân cuối cùng: Quân ta- xông pha bó tay-quy hàng. Tất cả chấp tay cuối đầu quy phục vái chào. Htr. Hô to: SUDOGIANA( Tất Đạt Đa)- ồ ồ ồ.

 25. THOÁT VÒNG TỤC LỤY

* Mục Đích: Giải thích cho các em tính, trói buộc của tình lụy và cởi bỏ oan nghiệt để cởi bỏ giải thoát, tập các em tính nhanh nhẹn.

* Mở đầu: Kể chuyện thoát vòng tục lụy hoặc chuyện Thiên Sứ Phật ấn gián tiếp dạy thi sĩ Tô Đông Pha.

* Chuẩn bị: Những người dự chơi chia thành hai đội nếu nhiều thì chia thành 3 hoặc 4 đội, mỗi đội bằng nhau. Đứng thành từng hàng dọc. Mỗi đội có một vòng dây mềm hoặc cứng, to hay nhỏ phải bằng nhau vòng quanh cổ, phải lòn từ đầu đến chân, vòng dây tượng trưng cho vòng oan nghiệt trói buột phiền não phải cởi bỏ.

* Cách chơi: Sau khi giải thích quy luật. Người điều khiển thổi còi báo hiệu và nói lớn: Hãy cởi bỏ vòng dây oan nghiệt phiền toái ấy đi và ra hiệu bắt đầu. Người đứng đầu cầm dây đưa lên trước mặt và người điều khiển thổi còi: “Tích” lập tức các đội thi nhau, người đứng đầu lòn dây qua đầu xuống chân xong cởi ra và sau đó chuyền ra phía sau cho bạn mình, và cứ thế tiếp tục cho đến người cuối cùng. Đội nào xong trước và hô to “Thoát vòng tục lụy” để mọi người biết đội mình đã xong. Đội nào xong trước và đúng quy luật là thắng.

* Luật chơi: Không được bỏ băng, không được làm sai động tác đã định. Đội thua bị cõng, đội hơn được cõng một vòng.

26. ĐI NGANG TỊNH XÁ

 * Mục đích: Nhằm cho các em biết hiếu thảo với Cha Mẹ.

* Cách Chơi: Huynh Trưởng cho tập họp vòng tròn, rồi cho vòng tròn xoay về bên trái hay bên phải. Sau đó tập cho các em hát,vừa hát vừa làm theo động tác.

“Đi ngang Tịnh Xá, 2 tay con xá, 2 chân con quỳ. Cầu xin cha mẹ sống đời với con. Còn Trời, còn Nước còn Con, con còn thương mẹ con còn kính cha”.

Vòng tròn vừa đi và làm theo bài hát: 2 tay chấp lại và xá, 2 chân quỳ xuống lạy. “ còn trời, còn nuớc, còn con…” tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống nước và để tay lên ngực(còn con) “ con còn thương mẹ con còn kính cha” 2 tay chéo trước ngực (thương mẹ), 2 tay để lên đầu(kính cha).

Khi hát và làm xong động tác, HTr. cho vòng tròn xoay ngược lại và làm tương tự nhu trên.

27. VỊ PHẬT TƯƠNG LAI

Người điều khiển mở đầu trò chơi bằng cách nói lớn: “Sen búp tặng người một vị Phật tương lai”.

Mọi người trong vòng tròn hỏi lại “Ai? Ai?”.

Người điều khiển giới thiệu một người nào đó trong vòng.

Người điều khiển tìm cách pha trò bằng cách giới thiệu những thành tích xuất sắc có thật hoặc tưởng tượng trước khi nói tên người nào đó.

Người được chỉ bước ra khỏi vòng chấp tay chào: “A Di Ðà Phật” với người điều khiển trong khi mọi người trong vòng vỗ tay thật mạnh để chào mừng.

Người được giới thiệu phải nói một câu pháp để khai thị. Nếu nói đúng chánh pháp tất cả mọi người chấp tay và hát “Nam mô Sangagia”.

Nếu nói sai tất cả hô to “Ma Vương, Ma Vương”. Người bị làm Ma Vương phải chạy một vòng để sám hối.

Trò chơi tiếp tục do người điều khiển, hoặc người được chỉ thế vai trò của người điều khiển lặp lại từ đầu.

oOo

 

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây