Gia Đình Phật Tử Long Hưng

http://gdptlonghung.com.vn


Thành phần nhân sự Phân ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ 2012-2017

Phân ban Gia đình Phật tử (viết tắt là PB GĐPT) có chức năng: tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt tu học Phật pháp cho thanh, thiếu, đồng niên, huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử ở các tự viện thuộc GHPGVN.
Phân ban Gia đình Phật tử (viết tắt là PB GĐPT) có chức năng: tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt tu học Phật pháp cho thanh, thiếu, đồng niên, huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử ở các tự viện thuộc GHPGVN.
 

2. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)
Theo Quyết định số 151/QĐ-BHDPT, ngày 24 tháng 7 năm 2013
 
A. THƯỜNG TRỰC:
 
1. Trưởng Phân ban    :  HTr. cấp Dũng Thiện Điều   NGUYỄN THẮNG NHU      (TT-Huế)
2. Phó Phân ban TT    :  HTr. cấp Dũng Tâm Duệ      NGUYỄN ĐỨC CHÂU        (Tp. HCM)
3. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Dũng Nguyên Trừng NGUYỄN VĂN QUÝNH  (Đaklak)
4. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Dũng Nguyên Tú   TRẦN HẠP                    (Tp. Đà Nẵng)
5. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Dũng Tâm Hướng  LÊ BÁ CHÍ                   (Quảng Trị)
6. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Diệu Thiện      TRẦN THẾ MỸ              (Kiên Giang)
7. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Tâm Giới         PHAN NGỌC THẢO     (Quảng Ngãi)
8. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Thiện Chánh   NGUYỄN NGỌC          (Bà Rịa-VTàu)
9. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Tịnh Uyển       NGUYỄN THỊ OANH       (Tp. HCM)
10. Phó Phân ban        :  HTr. cấp Tấn Thị Sơn           HUỲNH NGỌC LÂM       (Tp. Đà Nẵng)
11. Chánh Thư ký        :  HTr. cấp Tấn Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY      (TT-Huế)
12. Phó Thư ký CVP    :  HTr. cấp Tấn Thị Bá             HUỲNH VĂN TÙNG         (TP. HCM)
13. Phó Thư ký            :  HTr. cấp Tấn Tâm Lập          LÊ HÀ THỌ                 (Tp. Đà Nẵng)
14. Thủ quỹ                  :  HTr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN T MINH NGUYỆT   (TT- Huế)
15. Phó Thủ quỹ          :  HTr. cấp Tấn Tịnh Phúc        LÊ THỊ TỊNH                   (TP. HCM)
 
   B. ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN:
16. Ủy viên Nội vụ        :  HTr. cấp Tấn Như Kim          TRẦN VĂN TUYẾN       (Quảng Nam)
17. Ủy viên Nội vụ        :  HTr. cấp Tấn Thị Cư           NGUYỄN THANH MINH  (Tp. HCM)
18. Ủy viên Tổ Kiểm     :  HTr. cấp Tấn Thị Sự             ĐẶNG VĂN VIỆN       (Kon Tum)
19. Ủy viên Tổ Kiểm     :  HTr. cấp Tấn Nguyên Hiệp   NGUYỄN VĂN ĐỆ     (Bình Định)
20. UV. Nghiên Huấn    :  HTr. cấp Tấn Tâm Tựu         NGUYỄN LAI             (Quảng Ngãi)
21. UV. Nghiên Huấn    :  HTr. cấp Tấn Tâm Quỳ         TRẦN THÚC PHÚC    (TT-Huế)
22. Ủy viên Tu Thư       :  HTr. cấp Tấn Nguyên Nghĩa TRẦN VĂN LỄ            (Tp. HCM)
23. Ủy viên Tu Thư       :  HTr. cấp Tấn Tâm Ninh         HOÀNG CÔNG HIỀN  (Quảng Trị)
24. Ủy viên Tu Thư       :  HTr. cấp Tấn Minh Kim         QUÁCH VĂN THÀNH    (Kiên Giang)
25  Ủy viên Văn nghệ    :  HTr. cấp Tấn Nguyên Mãn    PHAN VĂN HỘI             (Đaklak)
26. Ủy viên Văn nghệ    :  HTr. cấp Tín Tâm Phát          LÊ VĂN QUY                 (Tp. Đà Nẵng)
27. UV Hoạt động TN    :  HTr. cấp Tấn Lệ Duy             PHẠM DỰ                  (Bình Thuận)
28. UV Hoạt động TN    :  HTr. cấp Tấn Thị Vân            LÊ VĂN TUYỂN          (DakNong)
29. UV Từ thiện XH        :  HTr. cấp Tấn Tâm Thông      NGUYỄN HỮU VIỆT     (Tp. HCM)
30. UV Doanh Tế           :  HTr. cấp Tấn Thục Thời        ĐỖ NHỮ                      (Bình Thuận)
     *** UV Truyền Thông :  HTr. cấp Tấn Tâm Lập          LÊ HÀ THỌ (Kiêm)
 
C. ỦY VIÊN CHUYÊN NGÀNH:
 
31. UV Nam Phật tử      : HTr. cấp Tấn Tâm Ấn           HOÀNG THÚC QUYỀN    (Quảng Trị)
32. UV Nam Phật tử      : HTr. cấp Tấn Tâm Bằng       NGUYỄN XUÂN HỮU          (Lâm Đồng)
33. UV Thiếu Nam        : HTr. cấp Tấn Nguyên Thừa  VÕ KHẮC ĐIỀN                        (Gia Lai)
34. UV Thiếu Nam        : HTr. cấp Tấn Tâm Hỷ           LÊ VĂN TÍN                  (Bình Dương)
35. UV Oanh Vũ Nam   : HTr. cấp Tấn Tâm Tráng      NGUYỄN VĂN GIÕI     (Đồng Nai)
36. UV Oanh Vũ Nam   : HTr. cấp Tín Tâm Cường     NGUYỄN HỮU ANH        (Bình Phước)
37. UV Nữ Phật tử        : HTr. cấp Tấn Tâm Lượng     LÊ THỊ DIỆU THA         (Quảng Trị)
    ***UV Thiếu Nữ        : HTr. cấp Tấn Tịnh Phúc        LÊ THỊ TỊNH (Kiêm)          (Tp. HCM)
48. UV Oanh Vũ Nữ     : HTr. cấp Tấn  Đồng Lâm       LÊ THỊ BÍCH NGỌC        (Tp. Đà Nẵng)
39. Ủy viên Đặc trách phía Bắc: Ni sư Thích Đàm Mơ                                            (Hưng Yên)
40. Ủy viên Đặc trách phía Bắc: Cư sĩ Diệu Nhân NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN   (Tp. Hà Nội)

                                               
Tổng cộng 40 thành viên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây