Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Một số đề thi tham khảo cho Oanh Vũ ôn tập

Thứ hai - 16/09/2013 03:05

Một số đề thi tham khảo cho Oanh Vũ ôn tập

 

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC MỞ MẮT

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Khi vào đoàn các em được anh chị trưởng dạy cho các em trở thành:

a. Người Phật Tử tin yêu đạo.

b. Trở nên lanh lẹ, can đảm.

c. Người con hiếu, đứa em ngoan, người bạn tốt.

d. Ba câu trên đều đúng.

2. Chúng sanh là:

a. Tất cả con vật.

b. Tất cả mọi người.

c. Tất cả mọi loài.

d. Cả ba câu trên đều sai.

3. Hoà thuận là:

a. Không nói xấu bạn.

b. Thương yêu bạn.

c. Giúp đỡ bạn.

d. Cả 3 câu a ,b , c.

4. Trong bốn lời nguyện lớn, lời nguyện thứ nhất là:

a. Nguyện dứt bỏ mọi phiền não.

b. Nguyện giúp đỡ chúng sanh.

c. Nguyện tu học theo pháp môn Phật.

d. Đạo Phật cao cả hơn hết nguyện đạt thành.

5. Thứ tự Tam Quy là:

a. Quy y Phật – Quy y Pháp – Quy y Tăng.

b. Quy y Phật – Quy y Tăng – Quy y Pháp.

c. Quy y Pháp – Quy y Phật – Quy y Tăng.

d. Quy y Tăng – Quy y Pháp – Quy y Phật.

6. Nếu em chơi đá dế, em đã phạm vào điều luật nào của Đoàn em?

a. Thứ nhất.

b. Thứ hai.

c. Thứ ba.

d. Thứ tư.

7. Huy hiệu hoa sen có:

a. 8 cánh.

b. 6 cánh.

c. 3 cánh.

d. Nhiều cánh.

8. Năm cánh trên của huy hiệu hoa sen tượng trưng cho:

a. 5 Căn.

b. 5 Giới.

c. 5 Hạnh.

d. 5 Uẩn.

9. Em sẽ được đeo hoa sen khi:

a. Đi sinh hoạt đều đặn trong 3 tháng.

b. Đã được làm lễ phát nguyện.

c. Được anh chị trưởng phát cho.

d. Câu a và b đúng.

10. Ba ngôi báu là:

a. Vàng – Bạc – Kim cương.

b. Bi – Trí – Dũng.

c. Hòa – Tin – Vui.

d. Phật – Pháp – Tăng.

11. Châm ngôn của Gia Đình Phật Tử là:

a. Hòa – Tin – Vui.

b. Hòa – Vui – Mến.

c. Nhanh – Vui – Giỏi.

d. Bi – Trí – Dũng.

12. Câu chuyện “Lòng hiếu chim oanh vũ” cho em lời khuyên:

a. Phải hiếu thảo với cha mẹ.

b. Phải thương yêu đồng loại.

c. Không sợ nguy hiểm.

d. Cả ba câu đều đúng.

13. Huy hiệu hoa sen gồm có các màu:

a. Xanh – đỏ – trắng.

b. Xanh lá mạ.

c. Xanh lá mạ – trắng.

d. Xanh dương – trắng.

14. Công dụng gút số 8 là:

a. Cột quà.

b. Cột hai đầu dây.

c. Cột đầu dây bị sổ.

d. Cột tóc.

15. Ký hiệu [· ·] là chữ:

a. M

b. A

c. I

d. H

16. Dấu  có ý nghĩa là:

a. Đi lối này.

b. Đường cấm.

c. Bắt đầu đi.

d. Đi nhanh lên.

17. Mỗi sáng khi ngủ dậy, em phải:

a. Dọn dẹp chỗ ngủ.

b. Tập thể dục.

c. Đánh răng súc miệng.

d. Làm cả ba công việc trên.

18. Em không để móng tay dài vì:

a. Dễ bị bịnh giun – sán.

b. Vì ba mẹ không cho.

c. Em còn nhỏ chưa biết giữ vệ sinh.

d. Câu a và b đúng.

19. Khi băng qua đường em phải:

a. Nhìn bên phải.

b. Nhìn bên trái.

c. Nhìn thẳng, không ngó qua ngó lại.

d. Nhìn hai bên phải và trái để xem chiều xe.

20. Chép lại lời một bài hát sinh hoạt mà em thuộc:

———————————————————————-

———————————————————————-

———————————————————————-

———————————————————————-

- HẾT -

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CÁNH MỀM

 

 

A. TRẮC NGHIỆM5 câu (1 điểm/câu)

@ Em chọn câu đúng và đánh dấu (X) vào một trong các ô:  a, b, c, d trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

1. Tụng niệm có nghĩa là gì?

a. Niệm thầm trong miệng.

b. Niệm phát ra tiếng thật to.

c. Đọc lớn thành tiếng có âm điệu và thành kính những lời Phật dạy trong kinh sách.

d. Cả 3 câu đều sai.

2. Em ăn chay là ăn những món gì? vào những ngày nào?

a. Ăn những món ăn không bỏ muối và vào ngày chủ nhật.

b. Ăn rau muống với nước tương và vào ngày 30, mồng một, 14, rằm trong tháng.

c. Ăn rau quả, đậu mè… mà không ăn thịt cá vào ngày 30, mồng một, 14, rằm trong tháng và vào các ngày vía Phật, Bồ tát.

d. Ăn rau quả và vào ngày nào cũng được.

3. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ngày tháng nào? Tại đâu? Con ai?

a. Rằm tháng hai Ấn Độ (rằm tháng tư âm lịch), con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma gia.

b. Rằm tháng hai Ấn Độ (rằm tháng tư âm lịch), trong vườn Lâm Tỳ Ni, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia.

c. Rằm tháng hai Ấn Độ (rằm tháng tư âm lịch), trong vườn Lâm Tỳ Ni tại thành Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia.

d. Cả 3 câu a, b, c đều sai.

4. Châm ngôn Gia Đình Phật Tử Việt Nam là gì?

a. Từ bi, Hỷ xã, Tinh tấn.

b. Bi – Trí – Dũng.

c. Thanh tịnh, Trí tuệ, Từ bi.

d. Trí tuệ, Hỷ xã, Thanh tịnh.

5. Em lễ Phật để làm gì?

a. Em đi chùa nên phải lễ Phật để anh chị trưởng yêu thương.

b. Lễ Phật là chiêm ngưỡng, tưởng nhớ và lạy Phật để tỏ lòng tôn kính.

c. Lễ Phật để trở thành người Phật Tử.

d. Lễ Phật để vui lòng cha mẹ.

B. CÂU HỎI: 5 câu (3đ/câu)

@ Em trả lời trên giấy riêng do Hội đồng Giám khảo phát. Ghi họ tên, Pháp danh, đơn vị GĐPT, bậc thi. (Không cần phải chép đề và không cần theo thứ tự nhưng nhớ ghi số thứ tự câu hỏi trong đề dưới đây vào trước câu trả lời).

1.              Em hãy viết một đoạn bài Sám Hối từ “Đệ tử kính lạy …” đến “… sám hối”.

2.              Em hãy vẽ Huy hiệu Hoa sen và ghi các hạnh tượng trưng từng cánh.

3.              Em hãy viết đầy đủ bài “Mầm măng”.

4.              Hãy viết ký hiệu Morse các từ sau (không cần dấu): SINH HOAT

5.              Bổn phận của em ở trường học đối với thầy cô giáo như thế nào?

- HẾT -

 

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CÁNH MỀM

 

 

A/ TRẮC NGHIỆM: (5 câu – 01 điểm/câu).

Thực hiện trên bản trả lời trắc nghiệm. Em hãy đánh dấu (X) vào ô có câu đúng trong các câu:  a, b, c, d.

1. Em ăn chay  để làm gì?

a)   Ăn chay để ai cũng biết em đi chùa.

b)   Ăn chay theo cha mẹ.

c)   Ăn chay theo lời anh chị Trưởng dạy bảo.

d)   Ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi.

2.  Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia ngày, tháng nào? lúc bao nhiêu tuổi?

a)   Mồng tám tháng hai âm lịch – lúc 16 tuổi.

b)   Mồng tám tháng mười hai âm lịch – lúc 17 tuổi.

c)   Mồng tám tháng hai âm lịch – lúc 19 tuổi.

d)   Mồng tám tháng tư âm lịch – lúc 19 tuổi.

3. Có bao nhiêu cách niệm Phật căn bản?

a)   2 cách.

b)   3 cách.

c)   4 cách.

d)   5 cách.

4. Tên đầy đủ của Thái tử Tất Đạt Đa là gì?

a)   Thái tử Thích Ca Tất Đạt Đa.

b)   Thích Ca Tất Đạt Đa.

c)   Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa.

d)   Cả 3 câu a, b, c đều sai.

5. Huy hiệu hoa sen có bao nhiêu cánh? màu gì?

a)   Hoa sen màu trắng, có 8 cánh.

b)   Hoa sen màu xanh, có 8 cánh.

c)   Hoa sen màu trắng trên nền màu xanh, có 8 cánh.

d)  Hình tròn có hoa sen màu trắng tám cánh, trên nền xanh lá mạ, trong viền tròn màu trắng.

B/ CÂU HỎI: (5 câu – 03 điểm/câu).

Em trả lời trên giấy riêng, ghi họ tên, pháp danh, bậc thi, đơn vị GĐPT. (Không chép đề và không cần thứ tự).

1. Em hãy viết một đoạn bài “Sám hối”, từ “Đệ tử kính lạy … đến … sám hối”.

2. Em hãy giải thích 2 cách niệm Phật: mật niệm và tụng niệm?

3. Em hãy vẽ gút quai chèo (cọc chèo) và nói công dụng của nó.

4. a/ Tín hiệu morse do ai phát minh? vào năm nào?

     b/ Em hãy viết 14 mẫu tự (chử cái) sau bằng ký hiệu morse : E; I; S; H; T; M; O; CH; A, U, V; N; D; B.

5. Em cư xử hòa thuận với anh, chị, em và các bạn ra sao?

HẾT -

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CÁNH MỀM

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 

1) Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thời điểm nào theo âm lịch?

a. Nửa đêm ngày rằm tháng hai.
b. Nửa đêm ngày rằm tháng tư.
c. Nửa đêm ngày mùng 8 tháng hai.
d. Nửa đêm ngày mùng 8 tháng chạp.

2) Trong 4 điều mà Thái tử Tất Đạt Đa xin vua Tịnh Phạn giải thích, điều gì khiến Thái tử luôn suy nghĩ và quyết chí xuất gia tìm Đạo?

a. Làm sao cho con trẻ mãi không già.
b. Làm sao cho con mạnh mãi không đau.
c. Làm sao cho con sống hoài không chết.
d. Làm sao cho mọi người hết khổ.

3) Em lạy Phật để:

a. Cầu Phật che chở và ban phước cho em.
b. Tỏ lòng tôn kính và biết ơn đức Phật.
c. Xin Phật thương và gia hộ cho em học giỏi.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

4) Quy y Tam Bảo là:

a. Quay về nương tựa ba ngôi quý báu là Phật – Pháp – Tăng.
b. Quay về gìn giữ ba món quý báu là kim cương – bạch kim – vàng.
c. Quay về thực hiện ba việc quý báu là việc thiện – việc nghĩa – việc Đạo.
d. Cả ba câu trên đều đúng.

5) Pháp Bảo là gì?

a. Đấng giác ngộ và giải thoát hoàn toàn.
b. Lời dạy của đức Phật và các vị Bồ Tát vâng theo lời Phật mà nói.
c. Đoàn thể của những người nguyện luôn sống đời tỉnh thức, chánh niệm.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

6) Điều luật thứ 2 của ngành Đồng thể hiện:

a. Lòng từ bi của người Phật Tử.
b. Lòng hiếu thảo của người con.
c. Lòng hiếu thảo của người Phật Tử.
d. Bổn phận của em trong gia đình.

7) Là Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử, em dùng Ấn Cát Tường để:

a. Chào bất cứ lúc nào vì em là Phật Tử.
b. Chào Chư Tăng, Ni và các bác Đạo Hữu.
c. Chào anh chị Trưởng và các bạn Đoàn Sinh khi đều mặc Đoàn phục.
d. Chào anh chị Trưởng và các bạn Đoàn Sinh mỗi khi gặp nhau.

8) Mục đích của Gia Đình Phật Tử là đào luyện các em trở thành:

a. Người Phật Tử chân chánh.
b. Người con hiếu thảo.
c. Người học trò giỏi.
d. Người có ích cho xã hội.

9) Ý nghĩa ăn chay đúng nghĩa là:

a. Giúp trí não sáng suốt, tinh thần minh mẫn, thuận lợi cho việc học tập.
b. Thân thể được khoẻ mạnh, làm việc dẻo dai, sống lâu và ít bệnh.
c. Vì lòng từ bi, bình đẳng, tôn trọng sự sống của muôn loài.
d. Các loại rau, quả, củ, ngũ cốc có nhiều chất dinh dưỡng.

10) Huy hiệu hoa sen của Gia Đình Phật Tử có 8 cánh. 5 cánh trên tượng trưng cho:

a. 5 Đức.
b. 5 Hạnh.
c. 5 Giới.
d. 5 Pháp.

11) Muốn chăm sóc và vệ sinh răng, miệng tốt nhất em phải:

a. Chọn bàn chải tốt nhất.
b. Chọn kem đánh răng tốt nhất.
c. Sử dụng nước súc miệng tốt nhất.
d. Đánh răng mỗi sáng và khi ăn xong.

12) Biển báogiao thông đường bộ: “Giao nhau với đường sắt có rào chắn” thuộc loại:

a. Biển báo cấm.
b. Biển báo nguy hiểm.
c. Biển báo hiệu lệnh.
d. Biển báo chỉ dẫn.

13) Khi anh chị Trưởng hai tay đặt chéo (hay vòng trước ngực) và vung ra là dấu hiệu:

a. Tan hàng.
b. Chuyển thành vòng tròn.
c. Cho các em nghỉ.
d. Cho các em ra về.

14) Nội dung câu chuyện nào dưới đây khuyên dạy các em không nên vì tham lam tiền bạc, của cải mà có những hành động sai quấy?

a. Hoàng tử nhẫn nhục.
b. Con thỏ mến Đạo.
c. Con nai hiền.
d. Người lành ít có.

15) Truyền tin trong các sinh hoạt Gia Đình Phật Tử thường dùng có các cách như sau:

a. Cách dùng tai nghe: còi, tù và, kèn, trống.
b. Cách dùng mắt nhìn: cờ, đèn, khói, lửa.
c. Cả 2 câu trên đều đúng.
d. Cả 2 câu trên đều sai.

16) Trong sinh hoạt ở chùa, em hoà đồng và giúp đỡ các bạn vì:

a. Em yêu mến các bạn.
b. Bạn cho em đồ chơi.
c. Bạn che giấu khuyết điểm cho em.
d. Em làm theo lời của anh, chị Trưởng.

17) Công dụng của gút dẹp và gút kẻ chài giống nhau ở điểm nào dưới đây?

a. Dùng để thắt đầu mối buộc gói hàng.
b. Dùng để nối hai sợi dây bằng nhau và không bằng nhau.
c. Dùng để nối hai sợi dây trơn.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

18) Trong cách chia vần Morse, đối xứng với U là:

a. Chữ R.
b. Chữ D.
c. Chữ K.
d. Chữ O.

19) Câu “Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền” là câu hát trong bài:

a. Sen trắng.
b. Mầm măng.
c. Chim bốn phương.
d. Dây thân ái.

20) Trong các dấu đi đường dưới đây, dấu nào là dấu “quay trở lại”?

   

 

- HẾT -

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CÁNH MỀM

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 

1) Chủ đề (tinh thần chủ đạo) của bậc học Cánh Mềm là:

a. Hòa.

b. Hạnh.

c. Hiếu.

d. Nguyện.

2) Thái tử Tất Đạt Đa con của:

a. Hoàng hậu Ma Gia.

b. Công chúa Gia Du Đà La.

c. Vua Tịnh Phạn.

d. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia.

3) Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh ngày:

a. Ngày 08 tháng 2 ở Ấn Độ.

b. Ngày 08 tháng 4 tại thành Ca Tỳ La Vệ thuộc nước Ấn Độ.

c. Ngày 14 tháng 4 ở Ấn Độ.

d. Tất cả đều sai.

4) Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia vào ngày:

a. Mùng tám tháng hai.

b. Mùng tám tháng mười hai.

c. Mùng tám tháng tư .

d. Rằm tháng tư.

5) Chủ nhật hàng tuần em đến chùa sinh hoạt, khi lễPhật Đoàn em đã áp dụng phương pháp:

a. Tụng niệm.

b. Mật niệm.

c. Chuyên niệm.

d. Khẩn niệm.

6) Tứ trai là các ngày:

a. 1, 8, 14, 15.

b. 1, 14, 15, 30.

c. 1, 14, 15, 18.

d. 1, 14, 23, 29.

7) Châm ngôn của Đoàn em là:

a. Bi – Trí – Dũng.

b. Phật – Pháp -Tăng.

c. Hòa – Tin- Vui.

d. Tất cả đều đúng.

8) Khi em đi sinh hoạt đều đặn trong 3 tháng sau khi mới xin vào sinh hoạt, em sẽ được làm lễ:

a. Sám hối.

b. Quy y.

c. Phát nguyện.

d. Tất cả đều sai.

9) Ba cánh dưới của huy hiệu hoa sen tượng trưng cho:

a. Ba ngôi báu.

b. Phật – Pháp – Tăng.

c. Bi – Trí – Dũng.

d. Câu a và b đúng.

10) Bài sám hối có bao nhiêu đoạn?

a. 3 đoạn.

b. 4 đoạn.

c. 2 đoạn.

d. 5 đoạn.

11) Em tìm chữ hợp nghĩa điền vào câu dưới đây:

Em bắt ấn tam muội chào bằng tay ………………… lúc mặc …………………………………

12) Ngày rằm tháng 4 là ngày kỷ niệm :

a. Lễ Xuất Gia.

b. Lễ Thành Đạo.

c. Lễ Nhập diệt.

d. Tất cả đều sai.

13) Ăn chay tránh phạm vào giới:

a. Không nói dối.

b. Không uống rượu.

c. Không sát sanh.

d. Không trộm cắp.

14) Điều luật thứ 3 của Đoàn em là:

a. Em thương người và vật.

b. Em thương người và Phật.

c. Cả hai câu đều sai.

d. a và b đều đúng.

15) Người đoán tướng choThái tử Tất Đạt Đa khi mới sanh là:

a. Xa nặc.

b. Hoàng hậu Ma Gia.

c. Tể tướng A Tư Đà.

d. Tiên A Tư Đà.

16) “ Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học “ là lời thệ nguyện thứ:

a. Nhất.

b. Hai.

c. Ba.

c. Tư.

17) Tụng niệm là cách niệm Phật khi:

a. Gặp hoạn nạn.

b. Gặp nguy hiểm.

c. Gặp tai nạn.

d. Cả 3 câu trên đều sai.

18) Trước khi băng qua đường, em phải:

a. Nhìn bên phảỉ.

b. Nhìn bên trái.

c. Nhìn hai bên.

d. Nhìn thẳng.

19) Em tìm chữ hợp nghĩa điền vào câu dưới đây:

Lúc tập thể dục, em hít vào bằng ……………… và  thở ra bằng ………………

20) Em đánh răng vào lúc:

a. Sau khi ăn.

b. Sau khi ngủ dậy.

c) Trước khi đi ngủ.

d) Tất cả đều đúng.

21) Công dụng gút dẹp dùng để:

a. Nối hai đầu dây.

b. Trang trí.

c. Nối hai đầu dây không bằng nhau.

d. Tất cả đều sai.

22) Dấu đi đường bao giờ cũng được đặt ở:

a. Bên trái.

b. Bên phải.

c. Bên nào tiện là được.

d. Tất cả đều đúng.

23) Bài hát “Dây thân ái” được hát vào lúc:

a. Sau lễ Phật.

b. Sau chào cờ.

c. Sau khi kết thúc sinh hoạt.

d. Sau khi chào cờ Đoàn.

24) Nước ta thuộc Châu:

a. Á.

b. Phi.

c. Mỹ.

d. Úc.

25) Nút sơn ca dùng để:

a. Thoát hiểm.

b. Kéo gỗ.

c. a và b đúng.

d. a và b sai.

26) Khi sơ cứu, chúng ta khử trùng vết thương nhẹ bằng:

a. Thuốc tím.

b.  Cồn.

c. Nước muối.

d. a và c đúng.

27) Tập thể dục có ích lợi là:

a. Thân thể khỏe mạnh.

b. Trở thành người tốt.

c. Trở thành vận động viên.

d. 3 câu trên đều sai.

28) Để giữ bàn chải sạch và vệ sinh em phải:

a. Vẩy khô cắm vào ly.

b. Bỏ vào hộp kín để gián khỏi bò vào.

c. Để trên bàn cao.

c. Bỏ vào tủ.

29) Em hãy vẽ các dấu: quay trở lại, chia ra 2 nhóm.

————————————————————————

30) Kể tên và công dụng một số loại thuốc tây mà em biết. (Ví dụ :

- Paradol: Trị nhức đầu).

————————————————————————

- HẾT -

 

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CHÂN CỨNG

 

 

A. TRẮC NGHIỆM: (10 câu – 0,5đ/câu)

@ Em chọn câu đúng và đánh dấu (X) vào một trong các ô:  a, b, c, d trên phiếu trả lời trắc nghiệm. 

1.Em đi họp Đoàn có lợi ích gì?

a. Vui chơi có hứng thú và bổ ích.

b. Tu học Phật pháp và các môn Văn nghệ, Hoạt động thanh niên, Hoạt động xã hội.

c. Tập những đức tính tốt.

d. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

2. Lối chào bằng cách bắt ấn Tam muội trong GĐPT có ý nghĩa gì?

a. Nhắc nhở chúng ta lắng lòng trong sạch.

b. Tin vào Tam Bảo.

c. Nhớ lời Phật dạy lánh dữ làm lành.

d. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

3.Bắt đầu khai chuông mõ, sau 3 tiếng chuông là gì?

a. 7 tiếng mõ liên tục.

b. 7 tiếng mõ gồm 4 tiếng rời, 2 tiếng liên tiếp và 1 tiếng rời.

c. 7 tiếng mõ gồm 3 tiếng rời, 2 tiếng liên tiếp và 2 tiếng rời.

d. 7 tiếng mõ gồm 3 tiếng rời, 3 tiếng liên tiếp và 1 tiếng rời.

4.Trong GĐPT, Thân hòa đồng trú là gì?

a. Cùng một màu áo, một Đoàn, một Đơn vị, cùng sinh hoạt hòa thuận với nhau.

b. Cùng ăn ở với nhau hòa thuận.

c. Cùng quy y và tu dưới một mái chùa.

d. Cả 3 câu a, b, c đều sai.

5.Vì sao em yêu màu lam?

a. Màu lam sặc sở và đẹp mắt.

b. Màu lam giản dị, dịu hiền.

c. Màu lam tổng hợp dung hòa các màu khác.

d. Câu b, c mới đúng.

6. Khi mặc sắc phục GĐPT, em mang huy hiệu hoa sen ở đâu?

a. Giữa sống túi áo lam.

b. Oanh Vũ Nữ mang trên cổ áo, Oanh Vũ Nam mang trên ngực áo trái.

c. Trên dây treo phía trái của váy (Oanh Vũ Nữ) hoặc quần (Oanh Vũ Nam) chỗ trái tim.

d. Cả 3 câu a, b, c đều sai.

7. Sau 49 ngày tham thiền nhập định, Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo lúc nào, ở đâu, hiệu gì?

a. Ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch, tại cây Sa-la, hiệu là Phật.

b. Ngày mồng 8 tháng chạp âm lịch tại cây Bồ-đề hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

c. Ngày rằm tháng tư âm lịch tại cây Bồ-đề hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

d. Ngày rằm tháng tư tại Ấn Độ, hiệu Bổn Sư Thích Ca.

8. Bài ca chính thức “Sen Trắng” của GĐPT do ai sáng tác?

a. Nhạc và lời của Hằng Vang.

b. Nhạc của Lê Cao Phan, lời của Đinh Văn Vinh.

c. Nhạc của Ưng Hội, lời của Phạm Hữu Bình và Nguyễn Hữu Quán.

d. Nhạc và lời của Bửu Bác.

9. Gút ghế đơn dùng để làm gì?

a. Cứu người dưới giếng lên.

b. Nối hai đầu hai sợi dây có tiết diện không bằng nhau.

c. Treo đồ vật trên cành cây.

d. Trang trí các loại bàn ghế được kết bằng mây rừng.

10. Trong GĐPT gồm có các loại trò chơi nào?

a. Trò chơi luyện chuyên môn, luyện thân thể.

b. Trò chơi luyện đức tính và giác quan.

c. Trò chơi trên máy vi tính.

d. Cả hai câu a, b đều đúng.

 

B. CÂU HỎI: (5 câu – 3đ/câu)

@ Em trả lời trên giấy riêng do Hội đồng Giám khảo phát. Ghi họ tên, pháp danh, đơn vị GĐPT, bậc thi. (Không cần phải chép đề và không cần theo thứ tự nhưng nhớ ghi số thứ tự câu hỏi trong đề dưới đây vào trước câu trả lời).

1. Lục hòa là gì? Giải thích sơ lược mỗi pháp.

2. Hãy trình bày cách điều khiển một trò chơi nhỏ trong Đàn em?

3. Em bắt ấn Cát Tường để chào những ai và trong trường hợp nào?

4. Viết lại bài ca “Chân Cứng” của nhạc sĩ Bửu Ấn.

5. Viết bản văn sau đây (không có dấu) bằng tín hiệu Morse: EM LỄ PHẬT.

Quy ước cách mã hóa bản văn như sau:

- Dấu tè ( _ ) là số chẵn
- Dấu tích ( . ) là số lẽ
- Khoảng cách các mẫu tự là số 0
- Khoảng cách giữa hai từ là một khoảng trống.

 

-          HẾT –

 

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CHÂN CỨNG

 

 

A/ TRẮC NGHIỆM: (0,5 điểm/câu)

@ Thực hiện trên bản trả lời, em hãy đánh dấu (x) vào câu đúng trong các câu: a, b, c, d.

1/ Bắt đầu khai chuông mõ, tiếp sau 3 tiếng chuông thì đánh như thế nào?

a)     Nhịp 7 tiếng mõ liên tục.

b)     Nhịp 7 tiếng mõ (3 tiếng rời, 2 tiếng liên tiếp, 2 tiếng rời).

c)     Nhịp 7 tiếng mõ (4 tiếng rời, 2 tiếng liên tiếp, 1 tiếng rời).

d)     Nhịp 7 tiếng mõ (3 tiếng liên tiếp, 2 tiếng rời, 2 tiếng liên tiếp).

2/ Khi đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử em mặc đồng phục lúc nào?

a)     Đến chùa mới mặc đồng phục vào.

b)     Mặc đồng phục bên trong, thường phục bên ngoài, đến chùa cởi thường phục ra.

c)     Mặc đồng phục từ nhà đến chùa.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều sai.

3/ ”Khẩu hòa vô tránh” có nghĩa là:

a)     Ít nói chuyện với nhau.

b)     Nói năng với nhau ôn hòa, dịu dàng, đừng cãi vã sinh ra giận hờn.

c)     Cứ nói chuyện bình thường, Huynh Trưởng bảo im lặng thì thôi.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều sai.

4/ Vì sao em yêu màu lam?

a)     Vì màu lam sạch sẽ.

b)     Vì màu lam được nhiều người thích.

c)     Vì màu lam dung hòa giữa các màu sắc khác, dịu hiền, dễ mến.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

5/ Lối chào bằng cách bắt ấn Tam Muội trong Gia Đình Phật Tử dùng để chào ai?

a)     Chào chư Tăng, chư Ni.

b)     Chào quý bác Đạo Hữu.

c)     Chào Bác Gia Trưởng.

d)     Chào nhau khi đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.

6/ Em đi họp Đoàn có lợi ích gì?

a)     Được gặp các bạn để nô đùa.

b)     Được gặp các anh, chị Đoàn Trưởng.

c)     Vui chơi, tu học Phật Pháp và các bộ môn khác, tập được nhiều đức tính tốt.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

7/ Khi làm lễ Gia Đình (GĐPT) cử bài ca chính thức là bài nào?

a)     Bài Trầm Hương Đốt.

b)     Bài Sen Trắng.

c)     Bài Dây Thân Ái.

d)     Bài Đây Gia Đình. 

8/ Trong sinh hoạt hằng ngày, em tập thể dục để làm gì?

a)     Để đi thi, đoạt huy chương vàng.

b)     Để thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật.

c)     Để tinh thần minh mẫn, giúp em học tập tiến bộ.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

9/ Khi vô ý bị đứt tay, em xử trí như thế nào?

a)     Rửa vết thương bằng nước ấm, oxy già hoặc alcool (cồn) 90o, dùng băng hoặc vãi sạch băng lại.

b)     Khóc, kêu ba mẹ chở đi bệnh viện.

c)     Xé điếu thuốc hút bỏ vào vết thương băng lại.

d)     Bứt lá cỏ, nhai, đắp vào vết thương.

10/ Mật thư là gì?

a)     Bản tin viết bằng chử nước ngoài.

b)     Là bản tin, bức thư mật được viết bằng loại ngôn ngữ quy ước.

c)     Mật thư có nhiều cách viết và có khóa để giải mã được.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

 B/ CÂU HỎI: (03 điểm/câu)

@  Trả lời trên giấy riêng, ghi họ tên, Pháp danh, Bậc thi, đơn vị GĐPT. (Không chép đề và không cần thứ tự).

1.              Nói cách thức trang trí bàn thờ Phật tại nhà?

2.              Em thực hành Lục Hòa trong Đoàn như thế nào?

3.              Kể tên 5 hạnh của người Phật Tử và nói ý nghĩa hạnh tinh tấn và hạnh từ bi.

4.              Vẽ các dấu đi đường sau: Nước không uống được; rẽ trái; rẽ phải; đường cấm.

5.              Viết tín hiệu morse bản văn sau đây (không sử dụng dấu): EM LA OANH VU NGOAN.

 

- HẾT -

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CHÂN CỨNG

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 

1) Câu nói “Nếu ta không thành đạo, chứng quả thì quyết trọn đời không rời khỏi cây bồ đề này”. Đây là lời phát thệ của Thái tử Tất Đạt Đa trong thời điểm nào?

a. Trước khi tu khổ hạnh.
b. Sau khi tu khổ hạnh.
c. Trước khi tham thiền nhập định.
d. Trước khi chứng quả thành Phật.

2) Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật nhằm ngày:

a. Mồng 8 tháng 2 âm lịch.
b. Rằm tháng 2 âm lịch.
c. Rằm tháng 4 âm lịch.
d. Mồng 8 tháng chạp âm lịch.

3)  Trong 2 cách niệm Phật căn bản thì “tụng niệm” là:

a. Đứng trước bàn Phật, niệm lớn tiếng có chuông mõ.
b. Niệm nhỏ tiếng, niệm thầm vừa đủ nghe là được.
c. Chiêm ngưỡng tướng tốt của đức Phật, tưởng như có đức Phật ở trước mặt.
d. Luôn luôn nhớ đến Phật và lúc nào cũng niệm Phật.

4)  Đức Phật Thích Ca là:

a. Đấng mà phiền não và tập chướng đều dứt sạch.
b. Đấng khai mở suối nguồn tuệ giác, khai sáng đạo Phật.
c. Đấng hoàn toàn sáng suốt, phước huệ vô biên.
d. Đấng từ bi cao cả, đức hạnh viên mãn.

5) Là một Đoàn Sinh gương mẫu của Gia Đình Phật Tử em phải:

a. Vâng lời Phật dạy.
b. Thực hiện nghiêm chỉnh châm ngôn và luật của Đoàn.
c. Làm người con ngoan, trò giỏi, người Phật Tử chân chánh.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

6) Lợi ích của việc sám hối như thế nào:

a. Được Phật tha tội và ban phước.
b. Ngăn được tội lỗi cũ, phát triển hạnh lành mới.
c. Tâm hồn an vui, không còn lo lắng ray rức.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

7) Vì sao chúng ta phải ăn chay?

a. Vì món ăn rẻ tiền, nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu, dễ chế biến.
b. Vì lòng từ bi, tránh quả báo luân hồi và có lợi cho sức khỏe.
c. Vì để giúp trí não nhẹ nhàng, tinh thần minh mẫn sáng suốt.
d. Vì để thân thể được mạnh khỏe, sống lâu và ít bệnh tật.

8) Khi gặp chư Tăng, Ni em chào như thế nào?

a. Chắp tay ngang ngực, cung kính xá và niệm “A Di Đà Phật”.
b. Đứng nghiêm, bắt Ấn Cát Tường và niệm “A Di Đà Phật”.
c. Vòng tay trước ngực, cúi đầu và niệm “A Di Đà Phật”.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

9) Trong khi lễ Phật, 2 em phụ trách chuông mõ vái lạy như thế nào là đúng?

a. Vái nhau một lần trước khi khai chuông mõ.
b. Sau khi kết thúc buổi lễ, ra trước điện lạy Phật.
c. Suốt giữa buổi lễ không vái, lạy dù có tiếng chuông sau các danh hiệu Phật.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

10) Mẫu chuyện nào sau đây không phải là chuyện tiền thân:

a. Chiếc cầu muôn thưở.
b. Con voi hiếu nghĩa.
c. Thầy Tỳ Kheo với con ngỗng.
d. Cả 3 câu chuyện trên.

11) Ngoài Đầu Đàn và Thứ đàn, theo quy định (của Nội Quy) Đàn của em được có thêm tối đa bao nhiêu em Đoàn Sinh nữa?

a. 4 em.
b. 6 em.
c. 8 em.
d. 10 em.

12) Gút Sơn ca thuộc loại gút :

a. Buộc treo.
b. Nối.
c. Trang trí.
d. Cấp cứu.

13. Bốn câu trong bài ca dao dưới đây, em cho là câu nào nêu được ý nghĩa vì sao GĐPT chọn hoa sen để làm huy hiệu?

a. Trong đầm gì đẹp bằng sen.
b. Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng.
c. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh.
d. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

14) Một trong những ý nghĩa của màu lam là:

a. Màu tổng hợp được các màu.
b. Bình dân, giản dị, dễ hoà đồng.
c. Đẹp nhất trong các màu.
d. Phù hợp với người Phật Tử.

15) Nói lời ngay thẳng là:

a. Không thấy nói thấy, thấy nói không thấy.
b. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe.
c. Biết đúng nói đúng, biết sai nói sai.
d. Biết nói không biết, không biết nói biết.

16) Điều khiển xe đạp xử dụng công lộ (tham gia giao thông), điều nào sau đây là an toàn cho người đi xe đạp?

a. Khi ngồi trên yên xe, chân phải chống được tới đất.
b. Trẻ em dưới 12 tuổi đi xe đạp của người lớn.
c. Đi xe đạp trên hè phố, trong vườn hoa, công viên.
d. Tập lạng lách, buông tay lái khi đường vắng xe qua lại.

17) Bảng ký hiệu morse chia theo nhóm gồm một số chữ có ký hiệu tích, tè đối xứng nhau. Riêng các chữ nào dưới đây là không đối xứng?

a.  F – K – P
b.  E – I – S – H
c.  C – Z – J
d.  A – U – V

18) Dấu đi đường nào yêu cầu “đợi ở đây”?

            

19) Trong hiệu lệnh tập họp, lệnh nói ra để các em thi hành ngay gọi là:

a. Dự lệnh.
b. Động lệnh.
c. Khẩu lệnh.
d. Thủ lệnh.

20) Lời bài hát nào dưới đây có danh hiệu đầy đủ của đức Phật Thích Ca ở cuối bài?

a. Sen trắng.
b. Đêm thành đạo.
c. Trầm hương đốt.
d. Đêm xuất gia.

- HẾT -

 

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC CHÂN CỨNG

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 

1) Chủ đề (Tinh thần chủ đạo) của bậc học Chân cứng là:

a. Hòa.

b. Hạnh.

c. Hiếu.

d. Nguyện.

2) Chúng ta mặc áo lam đồng phục khi:

a. Đi họp đoàn.

b. Làm công tác Phật sự.

c. Đi học.

d. Câu a và b đúng.

3) Tại sao GĐPT chọn màu lam làm màu áo Đoàn phục?

a. Vì màu lam dịu hiền, dễ mếm, không u buồn.

b. Vì màu lam dễ hòa hợp với tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo.

c. Vì màu lam đẹp.

d. Câu a và b đúng.

4) Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo ở đâu?

a. Thành Ca Ty La Vệ.

b. Dưới cây Vô Ưu, bên dòng sông A-no-ma.

c. Rừng Ta La Song Thọ.

d. Dưới cây Bồ Đề, bên dòng sông Ni Liên.

5) Em bắt ấn Tam Muội chào khi:

a. Gặp quý Thầy, Cô bất cứ lúc nào.

b. Chào bạn Đoàn bất cứ lúc nào.

c. Chào Anh Chị trưởng bất cứ lúc nào.

d. Tất cả đều sai.

6) Đến với Đoàn em phải làm gì?

a. Vâng lời anh, chị Trưởng; nhường nhịn bạn bè.

b. Hăng say làm việc xây dựng Đoàn.

c. Vui chơi thỏa thích, được phát quà bánh nhiều.

d. Câu a và b đúng.

7) Trình tự gởi 1 bức thư:

a. Dán tem, bỏ vào thùng , ghi tên người gởi.

b. Ghi tên người gởi, người nhận, dán lại, bỏ vào thùng thư.

c. Viết thư; bỏ vào bì thư; ghi tên người gởi, người nhận; dán tem; bỏ vào thùng thư.

8) Sự nhẫn nhục, yêu thương loài vật được thể hiện rõ nét qua mẫu chuyện nào dưới đây?

a. Chiếc cầu muôn thuở.

b. Thầy Tỳ Kheo và con ngỗng.

c. Con thỏ mến đạo.

d. Lòng hiếu chim Oanh Vũ.

9) Khi bộ qua ngã tư có đèn xanh, đèn đỏ em phải:

a. Đi bình thường vì em đi bộ.

b. Quan sát tín hiệu đèn: Đỏ: dừng lại, xanh: tiếp tục đi.

c. Đứng lại chờ người dắt qua.

d. Coi chừng thấy không có xe thì băng qua.

10) Huy hiệu hoa sen có:

a. 8 cánh trắng trên nền xanh lá mạ.

b. 5 cánh trên, 3 cánh dưới, nền trắng trên nền tròn xanh lá mạ.

c. Cả hai câu trên đều sai.

d. Cả hai câu trên đều đúng.

11) Trong một buổi lễ Phật, nếu có việc rất cần ra ngoài, em đánh chuông cần phải làm gì?

a. Trở cán dùi chuông khắc (đánh) 2 tiếng nhẹ liền nhau để báo hiệu.

b. Đưa tay vẫy gọi anh chi trưởng.

c. Tự bỏ ra ngoài rồi vào lại.

d. Cả 3 câu trên đều sai.

12) Nhờ pháp gì mà các bậc tu hành sống hòa thuận với nhau?

a. Tam quy.

b. Lục hòa.

c. Ngũ giới.

d. Tứ nhiếp pháp.

13) Trong chuyện “Thầy Tỳ Kheo và con ngỗng”, người chủ bị mất nhẫn là do:

a. Vị Tỳ Kheo lấy.

b. Con ngỗng nuốt.

c. Người hầu lấy cắp.

d. Cả 3 câu trên đều sai.

14) Đến với Đoàn được lợi ích gì?

a. Được ăn kẹo, bánh, trái cây.

b. Được chơi đùa thỏa thích.

c. Được học nhiều điều lợi ích từ anh chi trưởng và bè bạn.

d. Được sống đúng theo lứa tuổi.

15) Đức tính của người cấp cứu là:

a. Bình tĩnh và cẩn thận.

b. Làm việc cho nhanh.

c. Cẩn thận làm từ từ.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

16) Sám hối là gì?

a. Xin Phật tha tội.

b. Ăn năn việc xấu đã làm.

c. Nhận lỗi và hứa không tái phạm.

d. Tất cả đều sai.

17) Bàn thờ Phật gồm có:

a. Ảnh/tượng Phật, lư hương, bình hoa, kinh.

b. Ảnh/tượng Phật, lư trầm, nước cúng, hoa, đèn, bàn kinh.

c. Ảnh/tượng Phật, lư trầm, lư hương, bình hoa, đèn, quả phẩm, nước cúng.

d/ Ảnh/tượng Phật, lư trầm, lư hương, bình hoa, đèn, quả phẩm, nước cúng, chuông mõ, bàn để kinh.

18) Nếu em lỡ nói dối cha mẹ, em sẽ:

a. Nói riêng với mẹ thôi vì mẹ thương hơn.

b. Sẽ dấu kín vì nếu biết cha mẹ sẽ buồn. Như vậy, em không có hiếu.

c. Thành thật nhận lỗi với cha.

d. Nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm.

19) Công dụng gút dẹp và dệt giống nhau ở chổ:

a. Cùng để nối hai đầu dây bằng nhau.

b. Cùng thắt bởi hai sợi dây khác nhau.

c. Cùng chung mục đích nối dây.

d. Tất cả đều sai.

20) Ý nghĩa cách chào trong Gia Đình Phật Tử là:

a. Biểu hiện tinh thần đoàn kết và kỷ luật.

b. Biểu hiện sự hòa hợp của tổ chức GĐPT.

c. Biểu hiện mình là đệ tử Đức Phật.

d. Chứng tỏ mình đang sinh hoạt trong GĐPT.

21) Khử trừng vết thương nhẹ bằng loại thuốc gì sau đây?

a. Thuốc tím.

b. Thuốc đỏ và cồn (acool).

c. Nước muối.

d. Câu a và b đúng.

22) Hạnh tinh tấn tương trưng cho:

a. Đức Phật Thích Ca.

b. Đức Phật A Di Đà.

c. Đức Phật Di Lặc.

d. Đức Quán Thế Âm Bố Tát.

23) Khi ăn rau sống, trước đó chúng ta nên rửa bằng:

a. Nước đun sôi để nguội.

b. Nước muối.

c. Thuốc đỏ.

d. Cả 3 câu đều sai.

24) Bài sám hối có mấy đoạn?

a. 3 đoạn.

b. 4 đoạn.

c. 2 đoạn.

d. 5 đoạn.

25) Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho hạnh:

a. Thanh tịnh.

b. Tinh tấn.

c. Hỷ xã.

d. Từ bi.

 

ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH

BẬC TUNG BAY

 

A/ TRẮC NGHIỆM: (0,5 điểm/câu)

@ Thực hiện trên bản trả lời, em hãy đánh dấu (x) vào câu đúng trong các câu: a, b, c, d.

1/ Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo ngày tháng nào?

a)     Ngày 8 tháng 2 theo lịch An Độ.

b)     Ngày 8 tháng 4 theo lịch An Độ.

c)     Ngày 8 tháng 12 theo lịch An Độ.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

2/ Lần cuối cùng Đức Phật thuyết pháp độ cho ai?

a)     La-Hầu-La.

b)     A-Nan.

c)     Kiều-Trần-Như.

d)     Tu-Bạt-Đà-La.

3/ “Thệ nguyện” có ý nghĩa gì:

a)     Hứa sẽ làm cho được.

b)     Hứa sẽ từ từ làm được với lòng quyết tâm cao.

c)     Hứa làm ngay.

d)     Hứa làm cho mọi người thấy.

4/ Người làm việc thiện là ai?

a)     Oanh Vũ làm việc thiện.

b)     Ngành Thiếu làm việc thiện.

c)     Tất cả mọi người làm việc thiện.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

5/ Ở độ tuổi nào các em Oanh Vũ được lên Đoàn (ngành Thiếu)?

a)     10 tuổi, lớn xác.

b)     11 tuổi, lớn xác.

c)     12 tuổi, dù lớn hay bé xác.

d)     13 tuổi.

6/ Đoàn trưởng Thiếu nữ Đào Thị Yến Phi vì Đạo pháp tự thiêu năm nào?

a)     Năm 1962.

b)     Năm 1963.

c)     Năm 1965.

d)     Năm 1966

7/ Cờ Phật Giáo được treo vào các ngày nào?

a)     Rằm tháng tư.

b)     Rằm tháng bảy.

c)     Các ngày vía Phật.

d)     Các ngày vía Phật và các ngày lễ lượt Phật Giáo. 

8/ Mục đích của trò chơi trong Gia Đình Phật Tử là gì?

a)     Luyện giác quan, phát triển thân thể.

b)     Luyện đức tính tốt, biết tâm lý trẽ.

c)     Vui sống động sau những giờ mệt mõi.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

9/ Những điều kiện nào dưới đây để em chọn vị trí và hướng cắm trại?

a)     Gần bờ sông, hướng Tây mặt trời lặn.

b)     Gần chân núi, hướng Đông mặt trời mọc.

c)     Chổ đất cao, bằng phẵng, xa gốc cây, tường củ, sạch sẽ, tránh hướng mặt trời chiếu vào.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều sai.

10/ Những câu tục ngữ nào sau đây nói về bổn phận đối với mọi người?

a)     Thương người như thể thương thân.

b)     Lá lành đùm lá rách.

c)     Miếng khi đói bằng gói khi no.

d)     Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

B/ CÂU HỎI: (03 điểm/câu)

@  Trả lời trên giấy riêng, ghi họ tên, Pháp danh, Bậc thi, đơn vị GĐPT. (Không chép đề và không cần thứ tự).

1.              Hãy viết 4 lời thệ nguyện và giải thích từng câu?

2.              Hãy vẽ lá cờ Phật Giáo, ghi màu thứ tự theo chiều dọc, chiều ngang và nói ý nghĩa màu tổng hợp.

3.              Chép lại bản nhạc Sen trắng.

4.              Có bao nhiêu loại trò chơi trong Gia Đình Phật Tử?

5.              Dịch bản văn mật mã sau ra bạch văn: LaeuAlDemi KAalHoGho HooiEmLemn.

   Mẫu tự  nguyên âm =  tè [ ] ; Mẫu tự  phụ âm = tích [ ] .

 

- HẾT -

 

Tác giả bài viết: ST

Nguồn tin: thuviengdpt.info

Tổng số điểm của bài viết là: 42 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây