Gia Đình Phật Tử Long Hưng

TỔ CHỨC ĐOÀN ( ĐÀN- ĐỘI- CHÚNG)

Thứ ba - 16/04/2013 01:45

TỔ CHỨC ĐOÀN ( ĐÀN- ĐỘI- CHÚNG)

GĐPT là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi tin Phật, nhưng cũng có sự sắp xếp cơ cấu Đoàn viên đội ngũ xem qua giống như các Đoàn thể thanh thiếu nhi khác. Nhưng không phải vì thế mà GĐPT là một tổ chức thanh thiếu nhi thuần túy. Căn bản GĐPT vẫn là một tổ chức giáo dục.

Vậy tạo sao GĐPT lại có sự phân chia Đoàn, Đội… nhằm mục đích gì, cách thức cơ cấu thế nào? Người Huynh Trưởng nhất là Huynh Trưởng phụ trách điều khiển cần phải am hiểu.

             I.      LÝ DO MỤC ĐÍCH GĐPT CÓ SỰ TỔ CHỨC ĐOÀN

Việc tổ chức phân chia Đoàn, Đội, Chúng trong GĐPT là một hình thức vận dụng linh hoạt sáng tạo một vài hình thức của các tổ chức thanh niên ngoài đời (như hướng đạo) là bởi mấy lý do và mục đích chính sau:

-   Trong một Đoàn thể nếu có sự tổ chức sắp xếp Đoàn viên đội ngũ chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng tập thể từng các nhân thì việc điều khiển hoạt động của Đoàn thể ấy mới dễ dàng và thành công.

-   Một trong những đặc tính của giáo dục GĐPT là khế cơ nghĩa là hợp với căn cơ cùa Đoàn sinh (sinh lý, tâm lý, hoàn cảnh…) nên cầ phải có sự sắp xếp phân chia Đoàn sinh thành từng nhóm theo giới tính độ tuổi để áp dụng các phương pháp giáo dục, các sinh hoạt phù hợp, đạt kết quả tốt.

-   Đoàn, Đội, Chúng là môi trường rất thích hợp để áp dụng phương pháp hoạt động, phương pháp “àm và học theo nhóm”người điều khiển rất dễ dàng theo dõi kiểm tra đôn đốc uốn nắn. Đoàn, Đội, Chúng còn tạo cơ hội cho đoàn sinh sống gần gũi nhau, dễ kết nên tình thân ái, gây tinh thần đồng đội, ý thức tập thể và tinh thần tự chủ độc lập tự giác.

          II.      CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐOÀN

Muốn tổ chức Đoàn, Đội, Chúng ta cần hiểu rõ một số điểm căn bản:

1.      Đoàn trong GĐPT.

Nội quy GĐPT (Chương III điều 13 về tổ chức, mục D, điểm 5 và chương IV điều 17) quy định muốn thành lập GĐPT thì phải có số lượng Đoàn sinh ít nhất là 2 Đoàn (mỗi Đoàn ít nhất 12 em. Vậy GĐPT phải có ít nhất 24 em). Như thế Đoàn là đơn vị căn bản của GĐPT.

Tại đây, Nội quy cũng còn cho thấy sự tổ chức phân lập Đoàn căn cứ theo giới tính và độ tuổi, gồm có:

-         Đoàn Nam Phật tử (Ngành Thanh nam)

-         Đoàn Nữ Phật tử (Ngành Thanh nữ)

-         Đoàn Thiếu Nam (Ngành Thiếu Nam)

-         Đoàn thiếu nữ (Ngành Thiếu Nữ)

-         Đoàn Oanh Vũ Nam (Ngành Đồng Nam)

-         Đoàn Oanh Vũ Nữ (Ngành Đồng Nữ)

Tuy nhiên số lượng có thể đủ 6 Đoàn, hay ít hơn hoặc nhiều hơn là tùy theo số lượng Đoàn sinh ít hay nhiều mà tổ chức cơ cấu, nhưng tối thiểu phải là 2 Đoàn.

2.      Cách thức tổ chức Đoàn:

a)     Thành phần của Đoàn:

A1. Huynh Trưởng: Đoàn được trực tiếp điều khiển bởi các Huynh trưởng Đoàn gồm:

-         1 Đoàn trưởng

-         1 hoặc 2 đoàn phó

Các Huynh Trưởng Đoàn phải có các điều kiện về tuổi tác,, tu học, huấn luyện nhất định.

A2. Đoàn sinh: Thành phần Đoàn sinh được phân chia sắp xếp vào các đơn vị với số lượng và tên gọi, độ tuổi như sau:

Mỗi Đoàn phải có ít nhất là 2, nhiều nhất là 4 Đội (đối với Nam Phật tử và Thiếu Nam) hay Chúng (đối với Nữ Phật tử  và thiếu nữ),hay đàn  (Oanh vũ Nam,Nữ).Mỗi đội,chúng,Đàn có từ 6 (ít nhất) đến 8 (nhiều nhất) Đoàn sinh,kể cả các đội chúng trưởng. Đội chúng phó điều khiển Đội Chúng và Đầu Đàn, Thứ Đàn điều khiển Đàn. Như vậy mỗi Đoàn phải có ít nhất 12 Đoàn sinh và nhiều nhất 32 Đoàn sinh. Nếu số lượng Đoàn sinh đông trên 32 thì chia thành 2, 3 Đoàn, mỗi Đoàn có Đoàn trưởng, Đoàn phó riêng.

* Lứa tuổi của Đoàn sinh theo quy định:

Đồng niên (Oanh vũ nam, nữ): từ 7 đên 12 tuổi

Thiếu niên (Nam Nữ): từ 13 đến 17 tuổi

Thanh (Nam, nữ): từ 18 tuổi trở lên

b)     Cách thức tổ chức Đội Chúng Đàn.

Đội, Chúng hay đàn là đơn vị căn bản để tổ chức Đoàn, là đơn vị nhỏ nhất của GĐPT. Như đã nói trên Đội là danh từ dùng cho đơn vị căn bản của Đoàn Nam Phật tử hay Thiếu Nam, Chúng dùng cho đơn vị căn bản của Đoàn Nữ Phật tử hay Thiếu Nữ, Đàn dùng cho đơn vị căn bản của Đoàn Oanh Vũ (Nam và Nữ).

B1. Chọn đội chúng trưởng: Sau khi đã tập hợp danh sách các Đoàn sinh, tìm hiểu về tâm sinh lý, tuổi, chỗ ỡ các em theo số lượng Đoàn sinh mà dự kiến nên lập mấy Đội, Chúng …rồi Huynh Trưởng Đoàn chọn lựa và cử một số em làm Đội Trưởng, Đội phó, Chúng Trưởng, Chúng Phó, Đầu thứ đàn đủ số cần thiết. Đó là các em tương đối lướn trong số các em có sức khỏe, lanh lẹ hoạt bát, có biểu hiện tinh thần, tính nết tốt, rồi huấn luyện, chỉ bảo cho các em về tư cách tác phong, hiểu biết cách thức điều khiển, nhiệm vụ của người Đội, Chúng trưởng, Đầu thứ đàn và một số kỹ năng chuyên môn khác để các em áp dụng vào việc điều khiển.

B2. Lập Đội, Chúng Đàn: Tùy số Đoàn sinh hiện có mà chia đều ra, mỗi Đội, Chúng, Đàn có từ 6 đến 8 em, sao cho Đội Chúng, Đàn nào cũng có các em lớn nhỏ, các em khá yêu, ưu tiên để các em ở chỗ gần nhau (Cùng xóm, cùng đường phố..) ở vào một Đội, Chúng, Đàn để tiện liên lạc, nhắc nhở nhau.

B3. Cách đặt tên Đội, Chúng, Đàn: Sau khi phiên chế Đoàn sinh thành Đội, Chúng Đàn rồi còn phải đặt tên cho các Đoàn nam, nữ Phật tử, Thiếu Nam, Thiếu Nữ được gọi theo màu sắc của Hoa sen, theo thứ tự là : Đội Sen Vàng, Đội Sen Trắng, Đội Sen Hồng, Đội Sen Xanh, Chúng Sen Vàng, Chúng Sen Trắng, Chúng Sen Hồng, Chúng Sen Xanh (Nếu chỉ có 2 Đội, chúng thì chỉ có Đội chúng Sen Vàng, Đội Chúng Sen Trắng) Nếu 3 Đội, Chúng thì thêm Đội Chúng sen hồng… Ngoài tên gọi Đội Chúng còn có một tiếng reo tùy ý, nhưng ngắn gọn có ý nghĩa (vĩ dụ): Tươi, Thắm, Trong, Vui…

Với các Đoàn Oanh vũ thì tên các Đàn được đặt theo màu sắc cánh chim theo thứ tự: Đàn cánh Vàng, Đàn Cánh Nâu, Đàn Cánh Đỏ, Đàn Cánh Hồng và kèm theo một tiếng reo (ví dụ: lanh, Vui, Chăm, Hiếu…)

B3 Sổ sách Đội, Chúng Đàn: Để thuận tiện việc quản lý, theo dõi các công việc liên quan đến sinh hoạt của Đội, Chúng Đàn cần phải sắm một số sổ sách cần thiết như:

-         Sổ danh sách Đoàn sinh

-         Sổ điểm danh chuyên cần

-         Sổ biên bản

-         Sổ thu chi và khí mãnh

-         Sổ thông tin liên lạc

-         Sổ nhật ký (ghi chép các hoạt động, các sự kiện liên quan đến Đội, Chúng)

B5. Hoạt động của Đội, Chúng, Đàn: Ngoài chương trình sinh hoạt chung của Đoàn, các Đội Chúng, Đàn cũng có những hoạt động của riêng mình, các Đội, Chúng, Đàn thường có những hoạt động như:

 Họp hàng tháng 1,2 lần để kiểm điểm công việc hay dự trù kế hoạch sinh hoạt, trại Đội Chúng 12 giờ. Du ngoạn (là ngày đi của Đội, Chúng) (phải xin phép Huynh Trưởng Đoàn, Đoàn trình xin Liên Đoàn trưởng), thăm viếng nhau (đau ốm, lễ tết…) đồi nhà, sinh nhật Đội Chúng, chúc mừng Đội chúng sinh lên cấp, lên Đoàn, thăm Huynh Trưởng Đoàn dự trại, báo Đội chúng lập góc đội chúng, công tác tương trợ. Từ thiện xã hội, Đội, Chúng sinh hoạt theo nguyên tắc hàng Đội tự trị sẽ nói rõ ở chương trình trại A Dục (lưu ý: Đàn không tổ chức trại riêng)

B6. Tài sản khí mãnh của Đội, Chúng Đàn: Đội Chúng Đàn cũng có tài sản khí mãnh riêng cần phải quản thủ giữ gìn cẩn thận. Đội Chúng Đàn có một số khí mãnh như : Cờ Đội Chúng Đàn, các vật dụng lều, cờ truyền tin, còi, dây gút, tượng Phật, kinh sách tài liệu, tranh ảnh các loại, các loiaj huy hiệu phù hiệu, hộp cứu thương, các tác phẩm văn mỹ nghệ, các thứ ngân quỹ…Các vật ụng này được ghi chép rõ ràng vào sổ khí mãnh, quản thu trung bày tại góc Đội Chúng thường là tại nhà Đội Chúng trưởng hay Đội chúng phó….

       III.      NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐOÀN

Chương III,điều 4 mục C, điểm 5,6 quy định tóm tắt về nhiệm vụ Huynh Trưởng Đoàn và Đội Chúng trương như sau:

1.      Nhiệm vụ Đoàn trưởng, Đoàn phó:

Thi hành các phương án sinh hoạt tu học của Ban Huynh Trưởng đề ra, lên chương trình thực hiện hàng tuần và trực tiếp điều khiển sinh hoạt của Đoàn.

Như vậy, phải hiểu là người Đoàn phó có nhiệm vụ trợ tá cho Đoàn trưởng, hội ý, chịu sự phân công của Đoàn trưởng về việc điều khiển Đoàn được kết quả tốt và cùng với Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng và Ban Huynh Trưởng.

2.      Đội chúng trưởng đầu đàn:

“Thi hành quyết định của Đoàn trưởng, điều khiển Đội Chúng Đàn với sự trợ tá của Đội Chúng phó và Thứ Đàn. Thực hiện chương trình tu học của Đội Chúng Đàn”

Ngoài ra Đội Chúng trưởng Đầu đàn phải luôn gần gũi với Đoàn sinh, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ Đoàn sinh lúc ở Đoàn cũng như ở nhà, thân ái và động viên nhắc nhở các Đoàn sinh trong Đội Chúng Đàn đi sinh hoạt siêng năng đều đặn, đồng thời gây tinh thần đoàn kết lục hòa trong Đội Chúng Đàn và các Đội Chúng Đàn khác trong Đàn.

        IV.      SINH HOẠT CỦA ĐOÀN:

Sinh hoạt của Đoàn gồm có 2 loại”:

1 Sinh hoạt thường lệ (hay sinh hoạt định kì):

Là sinh hoạt theo quy định chung của cả đơn vị GĐPT  vào ngày giờ nhất định hàng tuần hàng tháng.

2 Sinh hoạt đặc biệt hay bất thường:

Là các sinh hoạt riêng của Đoàn ngoài chương trình định kỳ của đơn vị do Huynh Trưởng tự điều động (có trình bản báo cáo lên BHT như trại, du ngoạn, thám du, công tác từ thiện xã hội, tham gia cộng đồng…

Ngoài ra Đoàn còn có tổ chức quản lý hành chính, tài chính, các loại sổ sách, các loại vật tư khí mãnh của Đoàn cần được ghi chép rõ ràng cụ thể, cập nhật và quản thủ cẩn thận, tổ chức thiết trí Đoàn quán… sẽ đề cập rõ hơn ở chương trình trại A Dục.

KẾT LUẬN

Nhiệm vụ chính yếu của người Huynh Trưởng là trực tiếp điều khiển sinh hoạt tu học của Đoàn. Công việc đầu tiên và rất hệ trọng mà người Huynh Trưởng Đoàn phải thực hiện là sắp xếp phiên chế Đoàn sinh thành đội ngũ có quy cũ, tức là tổ chức Đoàn (trong đó có tổ chức Đội, Chúng, Đàn). Vì vậy người Đoàn trưởng, Đoàn phó nhất thiết phải thấu đáo tổ chức Đoàn, am tường thể thức tổ chức, nguyên tắc quản lý, thực hiện các hoạt động của Đoàn. Có như vậy hình thức tổ chức mới đúng thể thức, quy củ, chặt chẽ, đúng đường lối, thống nhất trong đơn vị, làm điều kiện cho việc sinh hoạt tu học của Đoàn đạt kết quả và người Huynh Trưởng hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp./.

 

 

 

Tác giả bài viết: ST

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây